Advies kerken aan gemeente Zwolle, hervormingsagenda Sociaal Domein

« Terug naar activiteiten

Deze activiteit is geweest.
Event:
Advies kerken aan gemeente Zwolle, hervormingsagenda Sociaal Domein
Begin:
28 november 2019 20:00
Einde:
28 november 2019 22:00
Organisator:
de kerken in Zwolle ( Podium en samenwerkingsverbanden)
gastvrijlevenzwolle@gmail.com
Updated:
11 november 2019
Locatie
Dominicanenklooster Zwolle
Telefoon:
06-28987955
Adres:

Assendorperstraat 29, Zwolle

Kerken buigen zich over Hervormingsnota

“ Kerken willen geen speelbal worden “.

De kerken van Zwolle bespreken op 28 november in het Dominicanenklooster de Hervormingsnota van de Gemeente.

Het komt niet zo vaak voor dat de kerken zich bezighouden met door de Gemeente Zwolle opgestelde nota’s. Nu de nota ook specifiek over de inbreng van kerken, sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties gaat, binnen het Sociale Domein, is er aanleiding genoeg om bij elkaar te komen.

Diverse christelijke organisaties en diaconieën zijn ook bezig om tot een standpunt te komen rond dit verregaande hervormingsidee van de Gemeente.

De kerken kennen in Zwolle de meeste vrijwilligers en zijn daarmee ook een belangrijke partij binnen het Sociale Domein van de samenleving van Zwolle.

Zwolle wil als Gemeente een integrale aanpak, opdracht en contractering. Daarmee wil ze komen tot een samenhangend lokaal aanbod aan voorzieningen voor kwetsbare inwoners in Zwolle. Een goed voorbeeld van hoe de samenwerking tussen formele organisaties en vrijwillige organisaties kan werken is de Kerstpakkettenactie. De ene kant zorg voor adressen, de andere kant voor inpakken en bezorgen.

In hoeverre er sprake kan zijn van een structurele samenwerking, zonder de onafhankelijkheid te verliezen, is voor de kerken een belangrijke vraag. Ze willen niet ingezet worden om de bezuinigingen van de Gemeente Zwolle mogelijk te maken.

Vertegenwoordigers van kerken zijn 28 november om 20.00 uur welkom in het Dominicanenklooster , wel graag opgave : gastvrijlevenZwolle@gmail.com

 

Geachte bestuurders van Kerken, Diaconaal Platform, christelijke organisaties en raadsleden.

In het voorjaar hebben we in Zwolle samen nagedacht over het samenspel in onze gemeente ( zie hieronder)

Hoe kunnen formele – en informele organisaties op een goede manier met elkaar samenwerken?

Alle inbreng van formele – en informele organisaties is nu verwerkt in een nota, waar de gemeenteraad uiteindelijk over moet beslissen. Als kerken kunnen en mogen wij een ongevraagd advies uitbrengen. De gemeente kan zelf bepalen wat zij met het advies van de kerken doet.

Komende week buigt de Participatieraad zich over de nota.

Op 28 november wordt u uitgenodigd om samen na te denken over een advies richting gemeente.

De kerken in Zwolle, met de meeste vrijwilligers op veel verschillende terreinen, spelen een belangrijke rol in de stad Zwolle. Daarom worden ook de christelijke organisaties uitgenodigd. Veel vrijwilligers werken

  1. bij een christelijke organisatie.

 

Wanneer ?   28 november 2019

Waar ?  Dominicanenklooster Zwolle

Hoe laat ? 20.00 uur – 22.00 uur

Opgave bij ?  gastvrijlevenzwolle@gmail.com

 

We hopen u allen op 28 november te ontmoeten,

(mocht er een organisatie, kerk en/of persoon zijn die geen uitnodiging heeft ontvangen,  voel u vrij om deze uitnodiging door te sturen)

De hervormingsagenda is te downloaden:

https://www.zwolle.nl/sites/default/files/191031-hervormingsagenda.pdf

 

De beslisnota is te downloaden:

Beslisnota Raad hervormingsagenda

 

hartelijke groet,

namens de kerken in Zwolle (Podium en samenwerkingsverbanden)

Mink de Vries

06-28987955