VRAGEN AAN DE KERKEN IN ZWOLLE

« Terug naar activiteiten
Deze activiteit is geweest.
Event:
VRAGEN AAN DE KERKEN IN ZWOLLE
Begin:
9 juli 2018
Einde:
1 januari 2019
Organisator:
Podium van Kerken
podiumvankerken@gmail.com
Updated:
9 juli 2018

VRAGEN AAN DE KERKEN IN ZWOLLE – SEIZOEN 2018 – 2019

S.V.P. DOORHALEN WAT VAN TOEPASSING IS EN AANVULLEN INDIEN NODIG

 

  • Onderwerp Theodorakapel Kerken in Zwolle worden gevraagd of ze op een of andere manier gebruik willen maken van de Theodorakapel.

1.  De Theodorakapel aan de Harm Smeenge Kade wordt zeer waarschijnlijk rond 1 januari 2019 opgeleverd.

  • Als geloofsgemeenschap willen we wel/niet gebruik maken van de Theodorakapel. Indien u graag gebruik maakt van de Theodorakapel, weet u al op wat voor een dag(en) en met wat voor een activiteit ?
  • ………………………………………………………………………………………………………
  • Onderwerp Netwerk – en ontmoetingscontactenThema’s kunnen zijn ; Nieuwe Nederlanders, ondernemen en geloof, de stad Zwolle en het gezicht naar buiten, wijk en kerk.

 

 

2. Als geloofsgemeenschap ( kerk en/of parochie ) stellen we graag onze ruimte, locatie beschikbaar voor een ontmoeting met andere geloofsgemeenschappen rond een bepaald thema. Hiervoor kunnen ook maatschappelijke organisaties en anderen voor uitgenodigd worden.

  • Als geloofsgemeenschap willen wij wel/niet een keer gastgemeente zijn voor netwerkontmoetingen tussen geloof en samenleving.
  • Toelichting : ……………………………………………………………………………………
  • Verruimen van de openingstijden van de kerken 

 

 

3. Als geloofsgemeenschap willen wij wel/niet meedoen wanneer de kerken in Zwolle gaan nadenken over hoe wij als kerken op zondag in de stad aanwezig kunnen en willen zijn. Wij denken dan concreet aan activiteiten binnen en/of buiten de kerk, vanaf ……. uur. Voorbeelden ………………………………………………………………………………………………

 

Graag retour naar Podium van Kerken:

E-mail: podiumvankerken@gmail.com