Week van Gebed 2019

« Terug naar activiteiten
Deze activiteit is geweest.
Event:
Week van Gebed 2019
Begin:
20 januari 2019
Einde:
27 januari 2019
Organisator:
Updated:
5 december 2018
Locatie
Diverse kerken in Zwolle
Adres:
Zwolle

 

De Week van Gebed 2019, van 20 – 27 januari, georganiseerd door de Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland, heeft dit jaar als thema “ Recht voor ogen “. Het thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij willen graag het recht voor ogen houden en zij blijven zoeken naar eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Daarom is het principe gotong royong erg belangrijk, het staat voor samenwerking en leven in solidariteit. Eenheid in verscheidenheid, zoals ook in Zwolle ervaren wordt.

(klik hier voor info van Gotong in Zwolle, blad 1 en blad 2)

Het Bijbelboek Deuteronomium staat centraal in deze Week van Gebed (Deut. 16 : 18-20) “ Zoek het recht, en niets dan het recht “. In Zwolle leeft een grote groep op of onder de armoedegrens, kennen veel mensen grote schulden, is er veel verdriet omdat mensen gescheiden worden van gezin, familie en vrienden.

Worden mensen met een psychische kwetsbaarheid niet altijd voor vol aan gezien, en leven veel mensen in eenzaamheid. De Week van Gebed in Zwolle wil dit jaar juist het gebed uitspreken voor die mensen, die geconfronteerd met onrecht, het niet meer weten en het misschien wel uitroepen “ Waar is het recht “. Een ieder is vrij om een viering bij te wonen. De Startviering is op maandag 21 januari om 19.00 uur in de Plantagekerk ( bij het Kerkbrugje)

Zwollenaren van Indonesische afkomst worden speciaal uitgenodigd om daar waar mogelijk mee te doen, en te vertellen wat gotong royong in het dagelijks leven nu betekent. Meer info op http://kerkenvanzwolle.nl/activiteit/week-van-gebed-2019/

recht voor ogen

Meer info bij :

Hieke Bakker , Mink de Vries – Kerken van Zwolle ; 06-28987955