VRAGEN AAN DE KERKEN IN ZWOLLE

9 juli 2018 – 1 januari 2019

VRAGEN AAN DE KERKEN IN ZWOLLE

VRAGEN AAN DE KERKEN IN ZWOLLE – SEIZOEN 2018 – 2019

S.V.P. DOORHALEN WAT VAN TOEPASSING IS EN AANVULLEN INDIEN NODIG

 

  • Onderwerp Theodorakapel Kerken in Zwolle worden gevraagd of ze op een of andere manier gebruik willen maken van de Theodorakapel.

1.  De Theodorakapel aan de Harm Smeenge Kade wordt zeer waarschijnlijk rond 1 januari 2019 opgeleverd.

  • Als geloofsgemeenschap willen we wel/niet gebruik maken van de Theodorakapel. Indien u graag gebruik maakt van de Theodorakapel, weet u al op wat voor een dag(en) en met wat voor een activiteit ?
  • ………………………………………………………………………………………………………
  • Onderwerp Netwerk – en ontmoetingscontactenThema’s kunnen zijn ; Nieuwe Nederlanders, ondernemen en geloof, de stad Zwolle en het gezicht naar buiten, wijk en kerk.

 

 

2. Als geloofsgemeenschap ( kerk en/of parochie ) stellen we graag onze ruimte, locatie beschikbaar voor een ontmoeting met andere geloofsgemeenschappen rond een bepaald thema. Hiervoor kunnen ook maatschappelijke organisaties en anderen voor uitgenodigd worden.

  • Als geloofsgemeenschap willen wij wel/niet een keer gastgemeente zijn voor netwerkontmoetingen tussen geloof en samenleving.
  • Toelichting : ……………………………………………………………………………………
  • Verruimen van de openingstijden van de kerken 

 

 

3. Als geloofsgemeenschap willen wij wel/niet meedoen wanneer de kerken in Zwolle gaan nadenken over hoe wij als kerken op zondag in de stad aanwezig kunnen en willen zijn. Wij denken dan concreet aan activiteiten binnen en/of buiten de kerk, vanaf ……. uur. Voorbeelden ………………………………………………………………………………………………

 

Graag retour naar Podium van Kerken:

E-mail: podiumvankerken@gmail.com

Begin: 9 juli 2018
Einde: 1 januari 2019

20 januari 2019 – 27 januari 2019

Week van gebed 2019

Week van gebed 2019‘Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed van 20 tot en met 27 januari 2019. Het thema haakt in op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium (Deut. 16:18) en is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. Zij ervaren aan den lijve hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en uitsluiting. De woorden uit het Bijbelboek hebben mondiale reikwijdte. Er zijn via de Raad boekjes, posters en bidkaartjes beschikbaar. Bestelformulier: klik hier  Ook komt materiaal beschikbaar voor kinderen en jongeren en gebruik in kerken en scholen. Men kan posters downloaden om zelf te bewerken voor de plaatselijke situatie: Lees meer

Begin: 20 januari 2019
Einde: 27 januari 2019
Locatie Diverse lokaties in Zwolle
Adres:
Zwolle