Week van Gebed voor de eenheid 2020

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Week van Gebed voor de eenheid 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Begin: 19 januari 2020
Einde: 26 januari 2020
Locatie Diverse kerken in Zwolle
Adres:

Zwolle

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Week van Gebed Zwolle Buitengewoon

In de week van 19 – 26 januari wordt door de kerken van Zwolle de Week van Gebed georganiseerd. Het thema dit jaar is “ Buitengewoon “. In de Week van Gebed vinden er in Zwolle meer dan 30 vieringen en samenkomsten plaats die in het teken zullen staan van gebed en het thema “ Buitengewoon “.

De centrale viering voor alle kerken vindt plaats op dinsdag 21 januari. Gastkerk is dan de Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ). Deze viering vindt plaats om 19.00 uur in het VEZ Centrum aan de Rieteweg 12.

Het thema “ Buitengewoon “ is afkomstig van de kerken op Malta. Zij verwijzen terug naar de buitengewoon vriendelijke en gastvrije ontvangst door de bevolking op Malta, van een grote groep schipbreukelingen, waaronder de evangelist Paulus. Centraal in de Week van Gebed staat vooral de vraag “ Hoe gastvrij en vriendelijk zijn wij in Zwolle, en daarbuiten, naar elkaar toe “?

Wat kan ons helpen om op een gastvrije en open manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen zich welkom kan voelen ?

Iedereen in Zwolle wordt uitgenodigd om een viering en/of samenkomst mee te maken. Het overzicht van alle vieringen is vanaf 13 januari te vinden op:

www.kerkenvanzwolle.nl

Wereldwijd zou er over de hele wereld in dezelfde Week van Gebed stil worden gestaan bij het thema “ Buitengewoon “. Wat is mogelijk gezien de huidige situatie in het Midden Oosten en Australië ? Wat is mogelijk rond de toenemende onveiligheid en angstgevoelens in Zwolle ? De kerken geloven dat gebed er toe kan doen. Vandaar de oproep om juist specifiek deze week mee te bidden.

Info : Kerken in Zwolle –

Begin: 19 januari 2020
Einde: 26 januari 2020
Locatie diverse kerken/locaties in Zwolle

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Overzicht van vieringen, gebedssamenkomsten en oecumenische diensten voor Week van Gebed 2020 Zwolle – Thema : Buitengewoon

Overzicht van vieringen, gebedssamenkomsten en oecumenische diensten

( nb. Niet alle vieringen van individuele kerken zijn in het overzicht opgenomen)

Week van Gebed Overzicht Zwolle  19 – 26 januari 2020

 

Zondag 19 januari 2020:

 • Oecumenische Viering in de Oosterkerk, Koewegje 2, Oosterkerk, Lutherse Kerk , Katholieke Parochie Thomas a Kempis.   Aanvang : 10.00 uur  – voorganger mevr. ds. Jonker
 • Viering in Plantagekerk over Christelijk Leven, samenwerking leerhuizen van de VEZ en de Plantagekerk, m.m.v. pastor Patrick Nullens en dominee Jos Douma. Aanvang : 10.00 uur.
 • Kanselruil Week van Gebed ; Leger des Heils, Christus Centraal, Baptistengemeente en Vrije Evangelie Gemeente

Maandag 20 januari 2020:

 • Gebedssamenkomst Adventskerk SIO Talmaplein, Aanvang : 18.45 uur

 

Dinsdag 21 januari 2020:

 • Centrale Viering VEZ Centrum Rieteweg 12, Aanvang : 19.00 uur  Gastkerkgemeente Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ)
 • Oecumenische Ontmoeting rond gebed, Kapel Hogenkampseweg Dieze, Aanvang : 19.30 uur Lutherse Kerk, Katholieke Kerk Thomas a Kempis Parochie, Oosterkerk, Baptistengemeente, Leger des Heils, Christus Centraal, Gastkerk Vrije Evangelie Gemeente Zwolle

 

Woensdag 22 januari 2020:

 • Vesper Dominicanenkerk ( Oratorium) Assendorperstraat, Aanvang : 18.45 uur

 

Donderdag 23 januari 2020:

 • Stadsgebed ( gebed voor wijk en stad) Stadskantoor Lubeckplein, Aanvang : 08.00 uur tot 8.30 uur
 • Gebedsuur in een vergaderzaal bij de Zuiderhof van 19.00 – 20.00u; Wiebe Feenstra

Vrijdag 24 januari 2020:

 • Ochtendgebed  Zuiderhof  Troelstralaan 25, Aanvang : 07.00 uur  tot 08.00 uur
 • Oecumenische Viering  St. Jozefkerk  Ministerlaan, i.s.m. Kerken Zwolle Zuid, Podium van Kerken, Thomas a Kempis Parochie; Aanvang : 19.00 uur
 • Huis van Gebed en Aanbidding   VEZ Centrum  Rieteweg 12; Gastkerkgemeente Vrije Evangelisatie Zwolle; Aanvang : 20.00 uur – 22.00 uur
 • Vesper Avondgebed  Dominicanenkerk ( koorgedeelte) Assendorperstraat; Gastgemeenschap Dominicanen Zwolle – Dominicanenkerk; Aanvang : 19.00 uur

 

Zaterdag 25 januari 2020:

 • Pray for jour family  Youth for Christ Zwolle  Ruusbroecstraat 205; Aanvang : 10.00 uur tot 12.00 uur

 

Zondag 26 januari 2020:

 • Oecumenische Dienst, Baptistengemeente, Gemeente Christus Centraal en Vrije Evangelie Gemeente ( VEG) Zwolle,  in de Samenhof aan de Burgemeester Drijbersingel 15; Aanvang : 10.00 uur

Begin: 19 januari 2020 10:00
Einde: 26 januari 2020 12:00
Locatie volgens overzicht
Adres:

Zwolle

24 januari 2020

Gebedsbijeenkomst 24 januari 2020 in St Jozefkerk

Begin: 24 januari 2020 19:00
Einde: 24 januari 2020 20:00
Locatie St Jozefkerk
Adres:

Ministerlaan 203, Zwolle, Netherlands