herdenking kernbommen op Hiroshima en Nagasaki

6 augustus 2020

herdenking kernbommen op Hiroshima en Nagasaki

Zwolle herdenkt 75 jaar Hiroshima en Nagasaki 

Vredesplatform Zwolle herdenkt op donderdag 6 augustus, in samenwerking met vredesorganisatie PAX, de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Die dag is het precies 75 jaar geleden dat de Japanse stad Hiroshima vrijwel volledig van de kaart werd geveegd door de bom Little Boy. Drie dagen later zou ook Nagasaki grotendeels verwoest worden door Fat Man. De gevolgen van dit nieuwe wapen waren gruwelijk: direct na de bombardementen kwamen er meer dan 200.000 mensen om het leven. Ook 75 jaar na dato ondervinden overlevenden en nabestaanden nog altijd de ernstige en dodelijke gevolgen van deze atoombommen.

Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen zal Vredesplatform Zwolle op donderdag 6 augustus van 19.00 tot 20.30 uur, bij de Groene Engel op de Grote Markt, stilstaan bij de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Aan voorbijgangers en winkelend publiek worden onder meer kraanvogels uitgedeeld, het symbool van de anti-kernwapenbeweging. Het vindt zijn oorsprong in het verhaal van Sadako Sasaki, die twee jaar oud was toen de bom op Hiroshima viel. Negen jaar later werd er – zoals bij meer overlevenden van de atoombom – leukemie bij haar geconstateerd, waardoor ze in het ziekenhuis kwam te liggen. Met een Japanse legende in het achterhoofd, die vertelt dat iedereen die duizend kraanvogels vouwt een wens mag doen, begon ze in bed haar herstelwens te vouwen. In veertien maanden tijd vouwde Sadako 1.300 kraanvogels, tot ze op elfjarige leeftijd overleed aan de gevolgen van haar ziekte.

image.png

Ondanks dat de catastrofale gevolgen die een atoombom met zich meebrengt al 75 jaar bekend zijn, beschikt de wereld anno 2020 nog over ruim 13.000 kernwapens. Ook Nederland huisvest ze: op de Brabantse vliegbasis Volkel liggen al decennialang ongeveer twintig Amerikaanse B61-bommen, die de komende jaren vernieuwd gaan worden. Vandaag de dag zijn de meeste kernwapens vele malen krachtiger dan de atoombommen van 75 jaar geleden en daarnaast neemt de nucleaire dreiging door oplopende internationale spanningen toe. Daarom herdenkt Vredesplatform Zwolle de slachtoffers en overlevenden van de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki en eert de vredesorganisatie hun nagedachtenis met haar stem, opdat dit nooit meer mag gebeuren.

Op de website www.nonukes.nl/75jaar staat een overzicht van de acties in andere Nederlandse steden. De herdenking is bedoeld voor iedereen die stil wil staan bij 75 jaar Hiroshima en Nagasaki en bij de verschrikkelijke gevolgen van het gebruik van kernwapens.

Begin: 6 augustus 2020 19:00
Einde: 6 augustus 2020 20:30
Locatie bij de Groene Engel op de Grote Markt
Adres:

Grote Markt , Zwolle

4 augustus 2020

Kraanvogels vouwen voor herdenking Hiroshima en Nagasaki

Kraanvogels vouwen in de Stadkamer

Help jij het Vredesplatform met het vouwen van origami-kraanvogels?

Het Vredesplatform gaat op donderdagavond 6 augustus op de Grote Markt origami-kraanvogels uitdelen aan het winkelend publiek. Daarvoor zijn heel veel kraanvogels nodig.

 

Herdenking

Begin augustus is het 75 jaar geleden dat Hiroshima en Nagasaki werden gebombardeerd. Om dat te gedenken worden er op diverse plaatsen in Nederland herdenkingen georganiseerd, waarin ook gewaarschuwd wordt tegen de toenemende gevaren van kernbewapening.

Het Vredesplatform wil daarom op 6 augustus als herdenking kraanvogels uitdelen. De kraanvogel is in vele tradities, waaronder de Japanse, een symbool van vrede en geluk.

 

Origami-middag

Het Vredesplatform Zwolle en GroenLinks Zwolle organiseren in aanloop naar 6 augustus een middag waarop mensen van alle leeftijden kunnen helpen met het vouwen van de origami-kraanvogels.

Op dinsdag 4 augustus kun je van 14:00 tot 16:00 met ons mee vouwen. Weet je nog niet hoe je een kraanvogel vouwt? Dan leggen we je dat stap voor stap uit. De kraanvogels zijn voor het Vredesplatform, maar natuurlijk mag je er ook een mee naar huis nemen!

Aanmelden doe je door een mailtje te sturen naar info@groenlinkszwolle.nl  Noem daarbij je achternaam, aantal deelnemers, en leeftijden.

Begin: 4 augustus 2020 14:00
Einde: 4 augustus 2020 16:00
Locatie Stadkamer Centrum
Adres:

Zeven Alleetjes 1a , Zwolle

26 maart 2020

voorbereidingsavond voor de vredesweek van 2020

Gaat niet door: Uitnodiging voorbereiding voor de Vredesweek 2020 op donderdag 26 maart

Beste Lezer,

Dit jaar is de Vredesweek van 19 tot 26 september. Het thema is ‘Vrede verbindt verschil’. Net als de afgelopen jaren stimuleert het Vredesplatform Zwolle dat veel organisaties in de vredesweek activiteiten organiseren. Het is daarvoor goed om verbinding met elkaar te zoeken, elkaar te inspireren en eventueel samen te werken. Daarom organiseren we een voorbereidingsbijeenkomst op 26 maart. Graag nodigen wij je daarvoor uit. We bespreken de mogelijkheden van jouw organisatie in de komende Vredesweek. En wie weet, kunnen we net als de afgelopen twee jaren gezamenlijk de Walk of Peace organiseren. Het Vredesplatform Zwolle stelt voor om die dit jaar op 19 september in de wijk Dieze te houden.

Wat gaan we op 26 maart doen?    Mailen

We bespreken met elkaar de volgende vragen:

– Wat betekent voor jou ‘Vrede verbindt verschil’? – Wil je er aan meewerken om dit thema handen en voeten te geven in de

Vredesweek? – Walk op Peace in de wijk Dieze. Heb je ideeën? Op het eind van de avond zijn we hopelijk allemaal enthousiast om aan de slag te gaan voor de vredesweek 2020.

Het is fijn voor ons als je vóór 20 maart laat weten of je komt. Dit kan via vredesplatformzwolle@gmail.com. Of laat een van de leden van het Vredesplatform Zwolle weten dat je komt.

We zien uit naar je reactie en hopen je te ontmoeten op 26 maart.

Met vriendelijke groet van het Vredesplatform Zwolle,

Begin: 26 maart 2020 00:00
Einde: 26 maart 2020 00:00
Locatie Gaat niet door
Adres:

Zwolle

18 maart 2020

Dag van Nationaal Gebed 18-03-2020

Raad van Kerken in Nederland

Dag van Nationaal Gebed

Op woensdag 18 maart organiseren MissieNederland, de Raad van Kerken in Nederland, de Evangelische Omroep, Groot Nieuws Radio en de ChristenUnie een Dag van Nationaal Gebed.

Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed hun zorgen en ongerustheid neer te leggen bij God en zegen te vragen voor het werk van al die mensen die zorg dragen voor anderen.

Een boodschap van rust en vertrouwen

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is. Want ‘God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing’ (2 Timoteüs 1 vers 7). Daarom gaat het op deze gebedsdag ook om het delen van hoop. Net als de corona bij een zonsverduistering is het licht nooit volledig weg. Juist in donkere tijden kunnen we als christenen die hoop laten zien aan de mensen om ons heen. Allereerst door onze opstelling. Maar ook door praktisch om te zien naar de mensen om ons heen.”

Livestream

De organisatoren willen zoveel mogelijk mensen in het land laten meedoen aan deze Dag van Nationaal Gebed. Niet door middel van een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media. Daarom is de website www.nationaalgebed.nl in het leven geroepen. Daar zal op 18 maart om 9.00 uur een livestream starten, die tot 19.00 uur duurt.

Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media. Op het platform wordt bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen met deze Dag van Nationaal Gebed door leden en betrokkenen te motiveren om mee te doen. Op http://www.nationaalgebed.nl kan men daarover meer lezen.

Programma

Het programma zal zijn opgebouwd naar het voorbeeld van het getijdengebed, dat van oudsher fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om ‘zonder ophouden te bidden’.

09.00 uur – De terts: bidden en vertrouwen

We zijn als christenen niet immuun voor de gevolgen van de epidemie en voor de bijbehorende onzekerheid. We leggen onze nood voor aan God en doen dat in het vertrouwen dat Hij erbij is.

12.00 uur – De sext: Bidden en omzien naar anderen

De vroege christenen hadden ook te maken met epidemieën en grote maatschappelijke onrust. Zij onderscheidden zich door eerst de nood van de ander te zien en daar wat aan te willen doen. Wij bidden voor anderen in onze omgeving en vragen God ons te helpen er voor hen te zijn.

15.00 uur – De none: Bidden en het Koninkrijk zoeken

We verbinden ons met alle medegelovigen over de hele wereld die de gevolgen ondervinden van deze crisis (o.a. door het afgelasten van kerkdiensten). We zijn dankbaar voor allen die zich inzetten voor onze gezondheid en veiligheid en bidden voor hen. We zoeken naar kansen om de hoop van het Koninkrijk te delen met de mensen om ons heen.

19.00 uur – De vespers: Uw wil geschiede, zowel in de hemel als op aarde 

In dit afsluitend blok is het Onze Vader de leidraad en leggen we onszelf weer in zijn handen.

Begin: 18 maart 2020 09:00
Einde: 18 maart 2020 19:30
Locatie Nederland

5 maart 2020

Bijeenkomst met publiek over de modernisering van kernwapens

Het Vredesplatform Zwolle organiseert in samenwerking met stichting PAX voor Vrede een bijeenkomst over kernwapens. Nucleair specialist van Pax, Remco Frank, zal een lezing geven over de toekomst van kernwapens. Aanwezigen zullen in gesprek gaan over wat er in Zwolle gedaan kan worden voor een kernwapenvrije wereld.

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat er lokaal gedaan kan worden tegen de toenemende kernwapendreiging. Een concreet voorbeeld zou kunnen zijn dat de gemeente Zwolle gevraagd wordt om het ICAN Cities Appeal te ondertekenen. Hiermee spreekt Zwolle zijn zorgen uit over de catastrofale gevolgen van het bezit en het mogelijke gebruik van kernwapens en roepen ze de Nederlandse overheid op het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt te ondertekenen en te ratificeren. De tekst van het Cities Appeal is te vinden op: www.nonukes.nl/citiesappeal.

Na een pauze is er ruimte voor nadere onderlinge kennismaking tussen de aanwezigen en de organisaties in Zwolle die actief werken voor vrede. De pers is van harte welkom.

Programma – 5 maart 2020

18.45 uur Inloop
19.00 uur Opening en voorstelronde
19.15 uur Inleiding over huidige context kernwapens – Remco Frank (PAX voor Vrede, Utrecht)
19.45 uur Gesprek
20.00 uur Pauze
20.15 uur Nadere kennismaking tussen de aanwezige organisaties en uitwisseling over mogelijkheden tot samenwerking
20.55 uur Sluiting

Voor meer informatie:

Marlies Tjallingii, Vredesplatform Zwolle: 06-23869715, of 038-4608461.

Begin: 5 maart 2020 19:00
Einde: 5 maart 2020 21:00
Locatie Stadkamer Centrum
Adres:

Zeven Alleetjes 1a , Zwolle, Netherlands

24 januari 2020

Gebedsbijeenkomst 24 januari 2020 in St Jozefkerk

Begin: 24 januari 2020 19:00
Einde: 24 januari 2020 20:00
Locatie St Jozefkerk
Adres:

Ministerlaan 203, Zwolle, Netherlands

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Overzicht van vieringen, gebedssamenkomsten en oecumenische diensten voor Week van Gebed 2020 Zwolle – Thema : Buitengewoon

Overzicht van vieringen, gebedssamenkomsten en oecumenische diensten

( nb. Niet alle vieringen van individuele kerken zijn in het overzicht opgenomen)

Week van Gebed Overzicht Zwolle  19 – 26 januari 2020

 

Zondag 19 januari 2020:

 • Oecumenische Viering in de Oosterkerk, Koewegje 2, Oosterkerk, Lutherse Kerk , Katholieke Parochie Thomas a Kempis.   Aanvang : 10.00 uur  – voorganger mevr. ds. Jonker
 • Viering in Plantagekerk over Christelijk Leven, samenwerking leerhuizen van de VEZ en de Plantagekerk, m.m.v. pastor Patrick Nullens en dominee Jos Douma. Aanvang : 10.00 uur.
 • Kanselruil Week van Gebed ; Leger des Heils, Christus Centraal, Baptistengemeente en Vrije Evangelie Gemeente

Maandag 20 januari 2020:

 • Gebedssamenkomst Adventskerk SIO Talmaplein, Aanvang : 18.45 uur

 

Dinsdag 21 januari 2020:

 • Centrale Viering VEZ Centrum Rieteweg 12, Aanvang : 19.00 uur  Gastkerkgemeente Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ)
 • Oecumenische Ontmoeting rond gebed, Kapel Hogenkampseweg Dieze, Aanvang : 19.30 uur Lutherse Kerk, Katholieke Kerk Thomas a Kempis Parochie, Oosterkerk, Baptistengemeente, Leger des Heils, Christus Centraal, Gastkerk Vrije Evangelie Gemeente Zwolle

 

Woensdag 22 januari 2020:

 • Vesper Dominicanenkerk ( Oratorium) Assendorperstraat, Aanvang : 18.45 uur

 

Donderdag 23 januari 2020:

 • Stadsgebed ( gebed voor wijk en stad) Stadskantoor Lubeckplein, Aanvang : 08.00 uur tot 8.30 uur
 • Gebedsuur in een vergaderzaal bij de Zuiderhof van 19.00 – 20.00u; Wiebe Feenstra

Vrijdag 24 januari 2020:

 • Ochtendgebed  Zuiderhof  Troelstralaan 25, Aanvang : 07.00 uur  tot 08.00 uur
 • Oecumenische Viering  St. Jozefkerk  Ministerlaan, i.s.m. Kerken Zwolle Zuid, Podium van Kerken, Thomas a Kempis Parochie; Aanvang : 19.00 uur
 • Huis van Gebed en Aanbidding   VEZ Centrum  Rieteweg 12; Gastkerkgemeente Vrije Evangelisatie Zwolle; Aanvang : 20.00 uur – 22.00 uur
 • Vesper Avondgebed  Dominicanenkerk ( koorgedeelte) Assendorperstraat; Gastgemeenschap Dominicanen Zwolle – Dominicanenkerk; Aanvang : 19.00 uur

 

Zaterdag 25 januari 2020:

 • Pray for jour family  Youth for Christ Zwolle  Ruusbroecstraat 205; Aanvang : 10.00 uur tot 12.00 uur

 

Zondag 26 januari 2020:

 • Oecumenische Dienst, Baptistengemeente, Gemeente Christus Centraal en Vrije Evangelie Gemeente ( VEG) Zwolle,  in de Samenhof aan de Burgemeester Drijbersingel 15; Aanvang : 10.00 uur

Begin: 19 januari 2020 10:00
Einde: 26 januari 2020 12:00
Locatie volgens overzicht
Adres:

Zwolle

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Week van Gebed voor de eenheid 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Begin: 19 januari 2020
Einde: 26 januari 2020
Locatie Diverse kerken in Zwolle
Adres:

Zwolle

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Week van Gebed Zwolle Buitengewoon

In de week van 19 – 26 januari wordt door de kerken van Zwolle de Week van Gebed georganiseerd. Het thema dit jaar is “ Buitengewoon “. In de Week van Gebed vinden er in Zwolle meer dan 30 vieringen en samenkomsten plaats die in het teken zullen staan van gebed en het thema “ Buitengewoon “.

De centrale viering voor alle kerken vindt plaats op dinsdag 21 januari. Gastkerk is dan de Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ). Deze viering vindt plaats om 19.00 uur in het VEZ Centrum aan de Rieteweg 12.

Het thema “ Buitengewoon “ is afkomstig van de kerken op Malta. Zij verwijzen terug naar de buitengewoon vriendelijke en gastvrije ontvangst door de bevolking op Malta, van een grote groep schipbreukelingen, waaronder de evangelist Paulus. Centraal in de Week van Gebed staat vooral de vraag “ Hoe gastvrij en vriendelijk zijn wij in Zwolle, en daarbuiten, naar elkaar toe “?

Wat kan ons helpen om op een gastvrije en open manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen zich welkom kan voelen ?

Iedereen in Zwolle wordt uitgenodigd om een viering en/of samenkomst mee te maken. Het overzicht van alle vieringen is vanaf 13 januari te vinden op:

www.kerkenvanzwolle.nl

Wereldwijd zou er over de hele wereld in dezelfde Week van Gebed stil worden gestaan bij het thema “ Buitengewoon “. Wat is mogelijk gezien de huidige situatie in het Midden Oosten en Australië ? Wat is mogelijk rond de toenemende onveiligheid en angstgevoelens in Zwolle ? De kerken geloven dat gebed er toe kan doen. Vandaar de oproep om juist specifiek deze week mee te bidden.

Info : Kerken in Zwolle –

Begin: 19 januari 2020
Einde: 26 januari 2020
Locatie diverse kerken/locaties in Zwolle

2 december 2019

Regenboogfestival Zwolle Maandag 2 december 2019

Op maandag 2 december wordt voor de tweede keer het ‘ Regenboogfestival Zwolle’ georganiseerd.
Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Karin Noeken gaan we graag met u het gesprek aan over
lhbti en inclusie.
We hebben een interessant en divers programma. In het plenaire gedeelte is aandacht voor een
regionale aanpak rondom lhbti, zal kennis gemaakt worden met de nieuwe burgemeester van
Zwolle en gaan we op ludieke wijze het gesprek aan over lhbti, inclusie en diversiteit. Ook kunt u aan
de slag in verschillende workshops over geloof & lhbti, De Roze Loper, inclusie op de werkvloer,
regenboogbeleid voor gemeenten, acceptatie van lhbti-personen in Overijssel, Think op school, het
ontwikkelen van een GSA-netwerk en transgender-vriendelijke professionaliteit.
In de aanmeldlink vindt u hierover meer informatie. Het festival heeft voornamelijk als doel om
professionals, beleidsmakers en bestuurders handvatten te bieden, te inspireren én te motiveren nog
actiever aan de slag te gaan met lhbti en inclusie. Heel graag nodigen wij u hiervoor uit.
Algemeen programma
13.00 uur   Inloop met koffie en thee
13.30 uur   Plenaire opening door
Peter Snijders (burgemeester van
Zwolle), ondertekening van de
regionale aanpak lhbti
14.10 uur   Eerste ronde workshops
15.00 uur  Pauze moment
15.40 uur  Tweede ronde workshop
16.30 uur   Plenair delen en op ludieke wijze
in gesprek met Karin Noeken over
lhbti en inclusie
17.00 uur  Borrel
Aanmelden
U kunt zich via deze
https://www.zwolle.nl/
aanmeldformulier-regenboogfestival-2019
aanmelden voor het festival en inschrijven voor
twee van de acht workshops. Aanmelden gaat
op volgorde van binnenkomst en vol is vol.
We zien uw aanmelding graag voor 25 november
a.s. tegemoet, en heten u alvast van harte
welkom op 2 december 2019.

Begin: 2 december 2019 13:00
Einde: 2 december 2019 17:30
Locatie Deltion College, (ingang Oost)
Adres:

Mozartlaan 15 , Zwolle