10de Thomas a Kempis Lezing

26 november 2019

10de Thomas a Kempis Lezing

10de Thomas-lezing over de praktische mystiek

                         van de Moderne Devotie  

 

Dinsdag 26 november 2019 vindt de 10de Thomas-lezing plaats in de Theodorakapel aan de Harm Smeengekade te Zwolle.

Het thema is “ De praktische mystiek van de Moderne Devotie “.

Spreker is Dr. Inigo Bocken, directeur van het Titus Brandsma Instituut, een gerenommeerd onderzoeksinstituut van de Moderne Devotie in Nederland, Europa en wereldwijd.

De avond begint om 19.00 uur, entree is 5,- De organisatie is in handen van de Stichting Thomas a Kempis en het Ontmoetingshuis Moderne Devotie.

  • De Moderne Devotie kent een hele praktische aanpak van mystiek in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Zwolle is een voorbeeld van deze praktische uitwerking in onderwijs, zorg, bestuur, ondernemen en geestelijkheid, tot de dag van vandaag met actuele uitwerkingen !!
  • Mystiek gaat uit van datgene wat van binnen in je leeft, van buiten zichtbaar wordt in je omgeving.

De Theodorahof bij de Theodorakapel is eveneens een uitwerking daarvan, ieder is van harte welkom op 26 november !

Meer info voor redactie ; M. de Vries, 06-28987955

Begin: 26 november 2019 19:00
Einde: 26 november 2019 21:00
Locatie Theodorakapel
Adres:

Theodorahof 20, Zwolle

Kosten: 5,00

14 november 2019

Lezing Erik Borgman over Onderwijsvrijheid nieuwe stijl

Erik Borgman houdt donderdag 14 november in Zwolle een lezing over het belang van onderwijsvrijheid in Nederland.

 

Onderwijsvrijheid nieuwe stijl

 

In 2017 vierden we honderd jaar vrijheid van onderwijs. Maar die is vandaag de dag bepaald niet onomstreden. De meeste leerlingen in Nederland gaan naar een bijzondere school, maar elke dag zijn er stemmen die ervoor pleiten om de vrijheid van onderwijs af te schaffen.

 

Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie en leken-dominicaan, hamert op de noodzaak om de onderwijsvrijheid echt vrij te houden en die onafhankelijke positie te verdedigen: het onderwijs zelf gaat over het onderwijs. Dat vraagt wel inzet van de de maatschappij: denk na over hoe we de vrijheid van onderwijs optuigen en invullen, op eigen wijze en eigentijds.

 

En dat geldt ook voor het onderwijs zelf: je hebt er verstand van, laat dat zien in hoe je de vrijheid van onderwijs gestalte wilt geven. Tweederde van het onderwijs is bijzonder.

“Laten we daar trots op zijn “, vindt Borgman. “ We moeten artikel 23 niet verdedigen maar opnieuw uitvinden. De discussie niet voeren langs de incidenten, maar publiek en structureel spreken over de vraag wat de vrijheid van onderwijs betekent in deze tijd “.

 

Na Borgmans lezing reflecteert Adriaan Kegel in een gesproken column op het onderwerp. Adriaan Kegel is leraar op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en vaste columnist van Het Goede Leven.

 

De avond wordt georganiseerd door Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, en door Het Goede Leven. Dit is een nieuw platform voor bezinning, opinie, inspiratie en ontmoeting vanuit christelijk-sociale waarden. Hogeschool Windesheim host de lezing in het X Gebouw, lokaal X1.77 . Inloop 19.00 uur, start programma 19.30 uur, ticket 15,- via www.hetgoedeleven.nl , Ruth Peetoom leidt de avond.

 

Op hetgoedeleven.nl publiceren vele tientallen auteurs en columnisten hun visie op de actuele ontwikkelingen in maatschappij, politiek en kerk.

Lees bijvoorbeeld alvast een interview met Erik Borgman of een interview met Govert Buijs, die spreker was op de eerste van de maandelijkse bijeenkomsten die Het Goede Leven organiseert met bekende sprekers over onderwerpen waarover Het Goede Leven schrijf

Begin: 14 november 2019 19:25
Einde: 14 november 2019 22:00
Locatie Hogeschool Windesheim, gebouw X, lokaal X1.77
Adres:

Campus 2, Zwolle, Netherlands

Kosten: 15,00

21 september 2019

Walk of Peace in Zwolle 21 september 2019

op zaterdagmiddag 21 september is in Zwolle een Walk of Peace. De wandeling loopt door de wijk Holtenbroek en start om 13.30 bij de Ulu Moskee aan de Gombertstraat. Iedereen kan mee doen. Langs de route zijn er vredesactiviteiten geïnspireerd door het thema Vrede verbindt over Grenzen.

Begin: 21 september 2019 13:30
Einde: 21 september 2019 15:00
Locatie start vanaf ULU moskee
Adres:

Gombertstraat 340, Zwolle

21 september 2019 – 29 september 2019

Brief aan Zwollenaren over vredesweek 2019

Zwolle, 21 mei 2019

 Doet u mee aan de Vredesweek 2019 “Vrede Verbindt Over Grenzen” ?

  

Aan

mensen, organisaties en groepen in Zwolle, die

zich betrokken voelen bij Vrede in de Wereld

 

Beste Lezer,

In 2019 is de Vredesweek van 21 tot 29 september. Het thema is dit keer ‘Vrede Verbindt over Grenzen’. Het Vredesplatform Zwolle maakt elk jaar een flyer met vredesactiviteiten die in de Vredesweek plaatsvinden.

 

Wilt u met uw activiteit op de flyer vermeld worden?

Meld deze dan voor 15 juli aan op vredesplatformzwolle@gmail.com.

Voor vermelding op de flyer hebben wij de volgende gegevens van u nodig

  • titel
  • plaats, datum en tijd
  •  een korte toelichtende zin

Als vooraankondiging melden wij u dat er op zaterdagmiddag 21 september een Walk of Peace in de stad is. De wandeling loopt door de wijk Holtenbroek en start om 13.30 bij de Ulu Moskee aan de Gombertstraat. Iedereen kan mee doen. Langs de route zijn er vredesactiviteiten geïnspireerd door het thema Vrede verbindt over Grenzen. En hebt u interesse in materialen rond de Vredesweek? Laat ons dit weten. Het Vredesplatform bestelt de materialen van “Pax” voor iedereen in Zwolle.   Met vriendelijke groet van het Zwols Vredesplatform, vredesplatformzwolle@gmail.com

 

We zien uit naar uw reactie om van Zwolle een stad van vrede te maken!

Wilt u flyers over de Vredesweek en de Walk of Peace verspreiden in uw netwerk? Laat ons dit ook weten.

 

 

Henk Blom, Antoinnette Jacobse, Maarten van der Werf, Sytse en Marlies Tjallingii, Anneke Nusselder, Jolan van de Waeter

 

Zwols Vredesplatform, Koningin Wilhelminastraat 11, 8091 AH Zwolle Tel. (038) 4228081,vredesplatformzwolle@gmail.com, www.vredesplatformzwolle.nlBankrekening: NL86INGB0000883403 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Vredesplatform

Het Zwols Vredesplatform ondersteunt vredesactiviteiten door het verspreiden van flyers met het programma van de vredesweek. Ook kondigt het Platform vredesactiviteiten aan op de website: www.vredesplatformzwolle.nl.

 

Het Vredesplatform werkt onder andere samen met de landelijke organisatie PAX en bestelt de vredesmaterialen van PAX voor belang­stellenden in Zwolle.

Begin: 21 september 2019
Einde: 29 september 2019

29 juni 2019

3e Zomeravondontmoeting 2019 van St. Thomas a Kempis

De Thomas a Kempis Stichting heeft drie verschillende sprekers uit de Zwolse samenleving uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken tijdens de zomeravondontmoetingen over het thema ‘ Inspirerend spreken over de Navolging.

De  laatste avond in 2019 vindt plaats op zaterdag 29 juni. De avond begint om 20.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting, napraten, koffie en thee. De zomeravondontmoeting vindt plaats bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, in de zomer wordt deze plek ook wel de Groene Kathedraal genoemd.

 

De sprekers zullen vooral ingaan op de vraag hoe het toch kan dat een boek uit Zwolle al eeuwenlang mensen inspireert en kan helpen in het leven. Ook in deze weken lopen er weer mensen uit bijvoorbeeld Peru, Nieuw Zeeland, Zuid Korea en Canada door Zwolle. Ze komen naar Nederland en naar Zwolle omdat ze zo zijn geraakt, en geïnspireerd, door het boek “ De Navolging van Christus “ van Thomas a Kempis.

Het thema inspirerend spreken over de Navolging wordt uitgelicht.  Op de 3e avond van de zomeravondontmoetingen komt Michael Buijkx, hij is diaken van de Parochie Thomas a Kempis en daarnaast docent. Begeleiding is er door ‘DominiCantus, o.l.v. René van Breukelen.

U bent van harte welkom op deze inspirerende avond op misschien wel de mooiste plek van Zwolle.

Begin: 29 juni 2019 20:30
Einde: 29 juni 2019 20:30
Locatie bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg
Adres:

Bergkloosterweg, Zwolle, Netherlands

22 juni 2019

2e Zomeravondontmoeting 2019 van St. Thomas a Kempis

De Thomas a Kempis Stichting heeft drie verschillende sprekers uit de Zwolse samenleving uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken tijdens de zomeravondontmoetingen over het thema ‘ Inspirerend spreken over de Navolging.

De avonden vinden plaats op zaterdag 15 juni, 22 juni en 29 juni. Elke avond begint om 20.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting, napraten, koffie en thee. De zomeravondontmoetingen vinden plaats bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, in de zomer wordt deze plek ook wel de Groene Kathedraal genoemd.

De sprekers zullen vooral ingaan op de vraag hoe het toch kan dat een boek uit Zwolle al eeuwenlang mensen inspireert en kan helpen in het leven. Ook in deze weken lopen er weer mensen uit bijvoorbeeld Peru, Nieuw Zeeland, Zuid Korea en Canada door Zwolle. Ze komen naar Nederland en naar Zwolle omdat ze zo zijn geraakt, en geïnspireerd, door het boek “ De Navolging van Christus “ van Thomas a Kempis.

Het thema inspirerend spreken over de Navolging wordt door drie verschillende sprekers uitgelicht. De 2-de avond komt op 22 juni komt dichter, schrijver en predikant (gereformeerde kerk vrijgemaakt) Jos Douma. Muzikale begeleiding door Rik Hasselman op gitaar en Jeroen van Dijk op Cello.

U bent van harte welkom op deze inspirerende avond op misschien wel de mooiste plek van Zwolle.

Begin: 22 juni 2019 20:30
Einde: 22 juni 2019 21:15
Locatie de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg
Adres:

Bergkloosterweg, Zwolle

15 juni 2019 – 29 juni 2019

1e Zomeravondontmoeting 2019 van St. Thomas a Kempis

De Thomas a Kempis Stichting heeft drie verschillende sprekers uit de Zwolse samenleving uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken tijdens de zomeravondontmoetingen over het thema ‘ Inspirerend spreken over de Navolging.

De avonden vinden plaats op zaterdag 15 juni, 22 juni en 29 juni. Elke avond begint om 20.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting, napraten, koffie en thee. De zomeravondontmoetingen vinden plaats bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, in de zomer wordt deze plek ook wel de Groene Kathedraal genoemd.

De sprekers zullen vooral ingaan op de vraag hoe het toch kan dat een boek uit Zwolle al eeuwenlang mensen inspireert en kan helpen in het leven. Ook in deze weken lopen er weer mensen uit bijvoorbeeld Peru, Nieuw Zeeland, Zuid Korea en Canada door Zwolle. Ze komen naar Nederland en naar Zwolle omdat ze zo zijn geraakt, en geïnspireerd, door het boek “ De Navolging van Christus “ van Thomas a Kempis.

Het thema inspirerend spreken over de Navolging wordt door drie verschillende sprekers uitgelicht.

Op de 1e avond van de zomeravondontmoetingen komt predikant Margo Jonker (PKN, evangelisch Lutherse kerk) aan het woord. Muzikaal wordt deze avond begeleid door Jeroen van Dijk op Cello en Maaike Gerritsen op viool. .

U bent van harte welkom op deze inspirerende avonden op misschien wel de mooiste plek van Zwolle.

Begin: 15 juni 2019 20:30
Einde: 29 juni 2019 21:15
Locatie bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg
Adres:

Bergkloosterweg, Zwolle

14 maart 2019

Uitnodiging voorbereidingsbijeenkomst

Vredesweek 2019
Dit jaar is de vredesweek van 21 tot 29 september. Het thema is ‘Vrede verbindt over grenzen’.
Het Zwols Vredesplatform hoopt dat veel mensen in de stad over hun grenzen heen willen kijken
en zo samen werken aan vrede. Als we dit doen met organisaties met verschillende
achtergronden kunnen we vrede beter op de kaart zetten.

Voorbereidingsbijeenkomst 14 maart
Graag nodigen wij u daarom uit voor een voorbereidingsbijeenkomst op 14 maart om met elkaar
te bespreken wat de mogelijkheden van de verschillende organisaties in de Vredesweek zijn. In
2018 is de Walk of Peace in de vredesweek een succes geweest. Het Zwols vredesplatform wil
deze daarom graag ook in 2019 houden. Dit jaar nog wat groter? U bent van harte welkom om
ook daarover op 14 maart mee te denken.
Wat gaan we deze avond doen?
We willen op 14 maart met elkaar de volgende vragen beantwoorden:
– Wat betekent ‘Vrede verbindt over grenzen’ voor u?
– Wilt u meewerken om dit thema in de Vredesweek in Zwolle handen en voeten te geven?
– Kunt u een bijdrage leveren aan de Walk of Peace van 2019?
Op het eind van de avond hopen we allemaal geïnspireerd aan de slag te kunnen gaan met een
haalbaar plan voor de vredesweek 2019.
We horen graag van u
We zien uit naar uw enthousiaste reactie om van Zwolle een stad van vrede te maken!
We hopen u op 14 maart om 20.00 in de Citypost te ontmoeten en horen graag vóór 10 maart of
u erbij zult zijn. Dit kan via vredesplatformzwolle@gmail.com .

Met vriendelijke groet van het Zwols Vredesplatform,
Henk Blom, Antoinnette Jacobs, Maarten van der Werf, Jolan van de Waeter, Sytse en Marlies Tjallingii, Anneke Nusselder

Begin: 14 maart 2019 20:00
Einde: 14 maart 2019 22:00
Locatie Citypost (begane grond)
Adres:

Westerlaan 51, Zwolle

7 februari 2019

Grootouders voor het klimaat

In Zwolle komen we zeven donderdagen van 12.30 uur tot 13.30 uur samen bij de glazen Engel op de Grote Markt, om aandacht te vragen voor het Klimaat. Dit doen we tot aan de verkiezing van de Provinciale Staten op 20 maart.

Het initiatief komt van de landelijke groep ‘Grootouders voor het klimaat’ (zie: www.grootoudersvoorhetklimaat.nl), waaraan wij nu dus ook lokaal vormgeven. Maar je hoeft niet persé zelf grootouder te zijn om mee te doen.

Ook als je niet elke keer kunt, doe dan mee, wanneer je wel kunt. En je kan op élk moment aansluiten en zolang of kort, als je kan of wil.

Aanstaande donderdag 7 februari gaan we van start.

De gemeente Zwolle is geïnformeerd over ons voornemen,

Neem zo mogelijk een spandoek of iets dergelijks mee, met zelf bedachte tekst.

Moeite om een uur lang te staan? Neem gerust een krukje mee. En kleed je tegen eventuele kou (en regen).

Met groet en graag tot donderdag op de Grote Markt,

Henk Blom

ZEGT HET VOORT! Voor vragen of suggesties, neem contact op met Jan Woltinge, tel. 038 853 04 73 of mobiel 06 267 668 41.

Begin: 7 februari 2019 12:30
Einde: 7 februari 2019 13:30
Locatie bij de glazen Engel
Adres:

Grote Markt , Zwolle

21 januari 2019

Startviering Week van Gebed 2019

Startviering Week van Gebed op 21 januari 2019:

19.00 uur – 20.00 uur in de Plantagekerk, Pelkwijkstraat 17

Begin: 21 januari 2019 19:00
Einde: 21 januari 2019 20:00
Locatie Plantagekerk
Adres:

Pelkwijkstraat 17, Zwolle