Week van Gebed voor de eenheid 2020

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Week van Gebed voor de eenheid 2020

Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone.

Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta. Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: ‘Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen lezen we dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd. In de komende gebedsweek worden wij daarin meegenomen.’

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Het unieke aan dit thema is dat het ons niet alleen oproept tot buitengewone vriendelijkheid, maar ook uitdaagt om te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid. Wanneer we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.”

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen. Aan de totstandkoming van dit materiaal werken christenen mee vanuit de volle breedte van de kerk. De materialen zijn te bestellen via de websites van de Raad van Kerken en MissieNederland.

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Begin: 19 januari 2020
Einde: 26 januari 2020
Locatie Diverse kerken in Zwolle
Adres:

Zwolle

19 januari 2020 – 26 januari 2020

Week van Gebed Zwolle Buitengewoon

In de week van 19 – 26 januari wordt door de kerken van Zwolle de Week van Gebed georganiseerd. Het thema dit jaar is “ Buitengewoon “. In de Week van Gebed vinden er in Zwolle meer dan 30 vieringen en samenkomsten plaats die in het teken zullen staan van gebed en het thema “ Buitengewoon “.

De centrale viering voor alle kerken vindt plaats op dinsdag 21 januari. Gastkerk is dan de Vrije Evangelisatie Zwolle ( VEZ). Deze viering vindt plaats om 19.00 uur in het VEZ Centrum aan de Rieteweg 12.

Het thema “ Buitengewoon “ is afkomstig van de kerken op Malta. Zij verwijzen terug naar de buitengewoon vriendelijke en gastvrije ontvangst door de bevolking op Malta, van een grote groep schipbreukelingen, waaronder de evangelist Paulus. Centraal in de Week van Gebed staat vooral de vraag “ Hoe gastvrij en vriendelijk zijn wij in Zwolle, en daarbuiten, naar elkaar toe “?

Wat kan ons helpen om op een gastvrije en open manier met elkaar om te gaan, zodat iedereen zich welkom kan voelen ?

Iedereen in Zwolle wordt uitgenodigd om een viering en/of samenkomst mee te maken. Het overzicht van alle vieringen is vanaf 13 januari te vinden op:

www.kerkenvanzwolle.nl

Wereldwijd zou er over de hele wereld in dezelfde Week van Gebed stil worden gestaan bij het thema “ Buitengewoon “. Wat is mogelijk gezien de huidige situatie in het Midden Oosten en Australië ? Wat is mogelijk rond de toenemende onveiligheid en angstgevoelens in Zwolle ? De kerken geloven dat gebed er toe kan doen. Vandaar de oproep om juist specifiek deze week mee te bidden.

Info : Kerken in Zwolle –

Begin: 19 januari 2020
Einde: 26 januari 2020
Locatie diverse kerken/locaties in Zwolle

2 december 2019

Regenboogfestival Zwolle Maandag 2 december 2019

Op maandag 2 december wordt voor de tweede keer het ‘ Regenboogfestival Zwolle’ georganiseerd.
Onder bezielende leiding van dagvoorzitter Karin Noeken gaan we graag met u het gesprek aan over
lhbti en inclusie.
We hebben een interessant en divers programma. In het plenaire gedeelte is aandacht voor een
regionale aanpak rondom lhbti, zal kennis gemaakt worden met de nieuwe burgemeester van
Zwolle en gaan we op ludieke wijze het gesprek aan over lhbti, inclusie en diversiteit. Ook kunt u aan
de slag in verschillende workshops over geloof & lhbti, De Roze Loper, inclusie op de werkvloer,
regenboogbeleid voor gemeenten, acceptatie van lhbti-personen in Overijssel, Think op school, het
ontwikkelen van een GSA-netwerk en transgender-vriendelijke professionaliteit.
In de aanmeldlink vindt u hierover meer informatie. Het festival heeft voornamelijk als doel om
professionals, beleidsmakers en bestuurders handvatten te bieden, te inspireren én te motiveren nog
actiever aan de slag te gaan met lhbti en inclusie. Heel graag nodigen wij u hiervoor uit.
Algemeen programma
13.00 uur   Inloop met koffie en thee
13.30 uur   Plenaire opening door
Peter Snijders (burgemeester van
Zwolle), ondertekening van de
regionale aanpak lhbti
14.10 uur   Eerste ronde workshops
15.00 uur  Pauze moment
15.40 uur  Tweede ronde workshop
16.30 uur   Plenair delen en op ludieke wijze
in gesprek met Karin Noeken over
lhbti en inclusie
17.00 uur  Borrel
Aanmelden
U kunt zich via deze
https://www.zwolle.nl/
aanmeldformulier-regenboogfestival-2019
aanmelden voor het festival en inschrijven voor
twee van de acht workshops. Aanmelden gaat
op volgorde van binnenkomst en vol is vol.
We zien uw aanmelding graag voor 25 november
a.s. tegemoet, en heten u alvast van harte
welkom op 2 december 2019.

Begin: 2 december 2019 13:00
Einde: 2 december 2019 17:30
Locatie Deltion College, (ingang Oost)
Adres:

Mozartlaan 15 , Zwolle

28 november 2019

Advies kerken aan gemeente Zwolle, hervormingsagenda Sociaal Domein

Kerken buigen zich over Hervormingsnota

“ Kerken willen geen speelbal worden “.

De kerken van Zwolle bespreken op 28 november in het Dominicanenklooster de Hervormingsnota van de Gemeente.

Het komt niet zo vaak voor dat de kerken zich bezighouden met door de Gemeente Zwolle opgestelde nota’s. Nu de nota ook specifiek over de inbreng van kerken, sportverenigingen en andere vrijwilligersorganisaties gaat, binnen het Sociale Domein, is er aanleiding genoeg om bij elkaar te komen.

Diverse christelijke organisaties en diaconieën zijn ook bezig om tot een standpunt te komen rond dit verregaande hervormingsidee van de Gemeente.

De kerken kennen in Zwolle de meeste vrijwilligers en zijn daarmee ook een belangrijke partij binnen het Sociale Domein van de samenleving van Zwolle.

Zwolle wil als Gemeente een integrale aanpak, opdracht en contractering. Daarmee wil ze komen tot een samenhangend lokaal aanbod aan voorzieningen voor kwetsbare inwoners in Zwolle. Een goed voorbeeld van hoe de samenwerking tussen formele organisaties en vrijwillige organisaties kan werken is de Kerstpakkettenactie. De ene kant zorg voor adressen, de andere kant voor inpakken en bezorgen.

In hoeverre er sprake kan zijn van een structurele samenwerking, zonder de onafhankelijkheid te verliezen, is voor de kerken een belangrijke vraag. Ze willen niet ingezet worden om de bezuinigingen van de Gemeente Zwolle mogelijk te maken.

Vertegenwoordigers van kerken zijn 28 november om 20.00 uur welkom in het Dominicanenklooster , wel graag opgave : gastvrijlevenZwolle@gmail.com

 

(meer…)

Begin: 28 november 2019 20:00
Einde: 28 november 2019 22:00
Locatie Dominicanenklooster Zwolle
Telefoon: 06-28987955
Adres:

Assendorperstraat 29, Zwolle

26 november 2019

Diaconaal Beraad, dak – en thuisloosheid in Zwolle

Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van het Diaconaal Beraad van het Diaconaal Platform Zwolle op

dinsdag 26 november a.s.

De avond zal gaan over dak- en thuisloosheid in Zwolle. Een onderwerp dat in Zwolle momenteel zeer actueel is. Een aantal deskundigen gaat ons wegwijs maken in de problematiek. Daarna gaan we als diaconieën na of we voor de dak- en thuislozen wat kunnen betekenen en zo ja, wat?

Graag willen we u voor deze bijeenkomst uitnodigen. Mochten er diakenen of diaconale werkenden in uw gemeente zijn die hiervoor belangstelling hebben, dan zijn ook zij hartelijk welkom, maar we rekenen sowieso op u!

Het programma treft u onderstaand aan. Stuur deze gerust door naar medediakenen of andere belangstellenden.

Met vriendelijke groeten,

namens Diaconaal Platform Zwolle

Wim van Ree, secretaris.

191126 Uitnodiging DPZ 26 november 2019

 

Begin: 26 november 2019 19:30
Einde: 26 november 2019 22:00
Locatie Sionskerk
Adres:

Glanerbeek 10, Zwolle, 8033 BA

Kosten: 0,00

10de Thomas a Kempis Lezing

10de Thomas-lezing over de praktische mystiek

                         van de Moderne Devotie  

 

Dinsdag 26 november 2019 vindt de 10de Thomas-lezing plaats in de Theodorakapel aan de Harm Smeengekade te Zwolle.

Het thema is “ De praktische mystiek van de Moderne Devotie “.

Spreker is Dr. Inigo Bocken, directeur van het Titus Brandsma Instituut, een gerenommeerd onderzoeksinstituut van de Moderne Devotie in Nederland, Europa en wereldwijd.

De avond begint om 19.00 uur, entree is 5,- De organisatie is in handen van de Stichting Thomas a Kempis en het Ontmoetingshuis Moderne Devotie.

  • De Moderne Devotie kent een hele praktische aanpak van mystiek in het persoonlijk en maatschappelijk leven. Zwolle is een voorbeeld van deze praktische uitwerking in onderwijs, zorg, bestuur, ondernemen en geestelijkheid, tot de dag van vandaag met actuele uitwerkingen !!
  • Mystiek gaat uit van datgene wat van binnen in je leeft, van buiten zichtbaar wordt in je omgeving.

De Theodorahof bij de Theodorakapel is eveneens een uitwerking daarvan, ieder is van harte welkom op 26 november !

Meer info voor redactie ; M. de Vries, 06-28987955

Begin: 26 november 2019 19:00
Einde: 26 november 2019 21:00
Locatie Theodorakapel
Adres:

Theodorahof 20, Zwolle

Kosten: 5,00

14 november 2019

Lezing Erik Borgman over Onderwijsvrijheid nieuwe stijl

Erik Borgman houdt donderdag 14 november in Zwolle een lezing over het belang van onderwijsvrijheid in Nederland.

 

Onderwijsvrijheid nieuwe stijl

 

In 2017 vierden we honderd jaar vrijheid van onderwijs. Maar die is vandaag de dag bepaald niet onomstreden. De meeste leerlingen in Nederland gaan naar een bijzondere school, maar elke dag zijn er stemmen die ervoor pleiten om de vrijheid van onderwijs af te schaffen.

 

Erik Borgman, hoogleraar theologie van de religie en leken-dominicaan, hamert op de noodzaak om de onderwijsvrijheid echt vrij te houden en die onafhankelijke positie te verdedigen: het onderwijs zelf gaat over het onderwijs. Dat vraagt wel inzet van de de maatschappij: denk na over hoe we de vrijheid van onderwijs optuigen en invullen, op eigen wijze en eigentijds.

 

En dat geldt ook voor het onderwijs zelf: je hebt er verstand van, laat dat zien in hoe je de vrijheid van onderwijs gestalte wilt geven. Tweederde van het onderwijs is bijzonder.

“Laten we daar trots op zijn “, vindt Borgman. “ We moeten artikel 23 niet verdedigen maar opnieuw uitvinden. De discussie niet voeren langs de incidenten, maar publiek en structureel spreken over de vraag wat de vrijheid van onderwijs betekent in deze tijd “.

 

Na Borgmans lezing reflecteert Adriaan Kegel in een gesproken column op het onderwerp. Adriaan Kegel is leraar op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen en vaste columnist van Het Goede Leven.

 

De avond wordt georganiseerd door Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, en door Het Goede Leven. Dit is een nieuw platform voor bezinning, opinie, inspiratie en ontmoeting vanuit christelijk-sociale waarden. Hogeschool Windesheim host de lezing in het X Gebouw, lokaal X1.77 . Inloop 19.00 uur, start programma 19.30 uur, ticket 15,- via www.hetgoedeleven.nl , Ruth Peetoom leidt de avond.

 

Op hetgoedeleven.nl publiceren vele tientallen auteurs en columnisten hun visie op de actuele ontwikkelingen in maatschappij, politiek en kerk.

Lees bijvoorbeeld alvast een interview met Erik Borgman of een interview met Govert Buijs, die spreker was op de eerste van de maandelijkse bijeenkomsten die Het Goede Leven organiseert met bekende sprekers over onderwerpen waarover Het Goede Leven schrijf

Begin: 14 november 2019 19:25
Einde: 14 november 2019 22:00
Locatie Hogeschool Windesheim, gebouw X, lokaal X1.77
Adres:

Campus 2, Zwolle, Netherlands

Kosten: 15,00

21 september 2019

Walk of Peace in Zwolle 21 september 2019

op zaterdagmiddag 21 september is in Zwolle een Walk of Peace. De wandeling loopt door de wijk Holtenbroek en start om 13.30 bij de Ulu Moskee aan de Gombertstraat. Iedereen kan mee doen. Langs de route zijn er vredesactiviteiten geïnspireerd door het thema Vrede verbindt over Grenzen.

Begin: 21 september 2019 13:30
Einde: 21 september 2019 15:00
Locatie start vanaf ULU moskee
Adres:

Gombertstraat 340, Zwolle

21 september 2019 – 29 september 2019

Brief aan Zwollenaren over vredesweek 2019

Zwolle, 21 mei 2019

 Doet u mee aan de Vredesweek 2019 “Vrede Verbindt Over Grenzen” ?

  

Aan

mensen, organisaties en groepen in Zwolle, die

zich betrokken voelen bij Vrede in de Wereld

 

Beste Lezer,

In 2019 is de Vredesweek van 21 tot 29 september. Het thema is dit keer ‘Vrede Verbindt over Grenzen’. Het Vredesplatform Zwolle maakt elk jaar een flyer met vredesactiviteiten die in de Vredesweek plaatsvinden.

 

Wilt u met uw activiteit op de flyer vermeld worden?

Meld deze dan voor 15 juli aan op vredesplatformzwolle@gmail.com.

Voor vermelding op de flyer hebben wij de volgende gegevens van u nodig

  • titel
  • plaats, datum en tijd
  •  een korte toelichtende zin

Als vooraankondiging melden wij u dat er op zaterdagmiddag 21 september een Walk of Peace in de stad is. De wandeling loopt door de wijk Holtenbroek en start om 13.30 bij de Ulu Moskee aan de Gombertstraat. Iedereen kan mee doen. Langs de route zijn er vredesactiviteiten geïnspireerd door het thema Vrede verbindt over Grenzen. En hebt u interesse in materialen rond de Vredesweek? Laat ons dit weten. Het Vredesplatform bestelt de materialen van “Pax” voor iedereen in Zwolle.   Met vriendelijke groet van het Zwols Vredesplatform, vredesplatformzwolle@gmail.com

 

We zien uit naar uw reactie om van Zwolle een stad van vrede te maken!

Wilt u flyers over de Vredesweek en de Walk of Peace verspreiden in uw netwerk? Laat ons dit ook weten.

 

 

Henk Blom, Antoinnette Jacobse, Maarten van der Werf, Sytse en Marlies Tjallingii, Anneke Nusselder, Jolan van de Waeter

 

Zwols Vredesplatform, Koningin Wilhelminastraat 11, 8091 AH Zwolle Tel. (038) 4228081,vredesplatformzwolle@gmail.com, www.vredesplatformzwolle.nlBankrekening: NL86INGB0000883403 t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Vredesplatform

Het Zwols Vredesplatform ondersteunt vredesactiviteiten door het verspreiden van flyers met het programma van de vredesweek. Ook kondigt het Platform vredesactiviteiten aan op de website: www.vredesplatformzwolle.nl.

 

Het Vredesplatform werkt onder andere samen met de landelijke organisatie PAX en bestelt de vredesmaterialen van PAX voor belang­stellenden in Zwolle.

Begin: 21 september 2019
Einde: 29 september 2019

29 juni 2019

3e Zomeravondontmoeting 2019 van St. Thomas a Kempis

De Thomas a Kempis Stichting heeft drie verschillende sprekers uit de Zwolse samenleving uitgenodigd om een korte overweging uit te spreken tijdens de zomeravondontmoetingen over het thema ‘ Inspirerend spreken over de Navolging.

De  laatste avond in 2019 vindt plaats op zaterdag 29 juni. De avond begint om 20.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting, napraten, koffie en thee. De zomeravondontmoeting vindt plaats bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg, in de zomer wordt deze plek ook wel de Groene Kathedraal genoemd.

 

De sprekers zullen vooral ingaan op de vraag hoe het toch kan dat een boek uit Zwolle al eeuwenlang mensen inspireert en kan helpen in het leven. Ook in deze weken lopen er weer mensen uit bijvoorbeeld Peru, Nieuw Zeeland, Zuid Korea en Canada door Zwolle. Ze komen naar Nederland en naar Zwolle omdat ze zo zijn geraakt, en geïnspireerd, door het boek “ De Navolging van Christus “ van Thomas a Kempis.

Het thema inspirerend spreken over de Navolging wordt uitgelicht.  Op de 3e avond van de zomeravondontmoetingen komt Michael Buijkx, hij is diaken van de Parochie Thomas a Kempis en daarnaast docent. Begeleiding is er door ‘DominiCantus, o.l.v. René van Breukelen.

U bent van harte welkom op deze inspirerende avond op misschien wel de mooiste plek van Zwolle.

Begin: 29 juni 2019 20:30
Einde: 29 juni 2019 20:30
Locatie bij de gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg
Adres:

Bergkloosterweg, Zwolle, Netherlands