Voorbereiding Vredesweek 2023

« Terug naar activiteiten

Deze activiteit is geweest.
Event:
Voorbereiding Vredesweek 2023
Begin:
30 maart 2023 20:00
Einde:
30 maart 2023 21:30
Organisator:
Vredesplatform Zwolle
Telefoon:
038-4608461
vredesplatformzwolle@gmail.com
Updated:
18 februari 2023
Locatie
Kapittelzaal van Dominicanenklooster
Adres:
Google Maps

Assendorperdijk 8, Zwolle, 8012EH

Uitnodiging voor de bijeenkomst om de Vredesweek 2023 voor te bereiden op donderdag 30 maart
van 20.00 – 21.30 uur in ‘de Kapittelzaal’ in het Dominicanenklooster te Zwolle
Beste Lezer,
Hoe belangrijk is het om vrede ook in Zwolle op de kaart te zetten?
Dit jaar, in de vredesweek van 16-24 september, wil het
Vredesplatform Zwolle vrede onder de aandacht brengen met als
werktitel: “Klimaatstad vol vrede”.
Ter voorbereiding op de vredesweek nodigt het Vredesplatform
Zwolle jullie uit om samen na te denken over activiteiten die vrede van
verschillende kanten belichten in de Vredesweek. Wat zou je willen
doen? Wat kunnen anderen doen? Wat kun je samen doen?
Ideeën voor in de vredesweek
Mogelijkheden voor activiteiten in de vredesweek zijn muziek, theater, een open vredeshuis zijn, een
lezing, dansen, discussie, film, samen creatief bezig zijn, eten, bewegen, een wake houden, bezinnen
of bidden. Een gezamenlijke actie voor een geweldloos Zwolle, bijvoorbeeld: het bouwen van een
vredesengel die de wereldbol draagt. We nodigen jullie uit om mee te denken hoe we onder de in
Zwolse inwoners het denken over vrede en inclusiviteit kunnen te bevorderen en nieuwe
verbindingen kunnenleggen tussen mensen.
Wat is het Vredesplatform Zwolle?
Het doel van het Vredesplatform Zwolle is om vrede voor iedereen, ver weg en dichtbij, dichterbij te
brengen. We stimuleren organisaties om daaraan mee te werken en we stemmen vredesactiviteiten
op elkaar af. We maken jaarlijks een flyer met een overzicht van de activiteiten in de Vredesweek die
de verschillende groepen organiseren. Ook zorgen we voor een interview in de plaatselijke bladen.
Op de website www.vredesplatformzwolle.nl vind je het hele jaar vredesberichten en acties.
De jaarlijkse Walk of Peace in Zwolle.
Jaarlijks organiseert het Vredesplatform Zwolle met partners in een wijk in de stad een Walk of
Peace. Tijdens deze wandeling is er aandacht voor initiatieven in de wijk die tot vreedzaam

samenleven en een beter klimaat leiden. Dit jaar is de wandeling op 16 september in de wijk AA-
Landen. We hopen dat we dit jaar veel jongeren kunnen betrekken bij het vormgeven deze

vredeswandeling.
Voor 30 maart kun je je opgeven via vredesplatformzwolle@gmail.com.
Hier kun je ook met vragen terecht. Mocht je nog andere geïnteresseerde personen of instellingen
kennen, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Na aanmelding krijg je de informatie over de
bijeenkomst. We hopen je op 30 maart te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
het Vredesplatform Zwolle,

Sytse en Marlies Tjallingii, Aart Hoogcarspel en Raymond Nagelmaeker