Week van gebed met thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’

« Terug naar activiteiten

Deze activiteit is geweest.
Event:
Week van gebed met thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’
Begin:
15 januari 2017
Einde:
22 januari 2017
Updated:
5 januari 2017
Locatie
kerken in Zwolle
Adres:

Zwolle

banner-wvg-2017

Lokale kerken organiseren Week van Gebed

Van 15-22 januari 2017 vindt de Week van Gebed plaats. De gebedsweek staat volledig in het teken van verzoening en zal terugblikken op 500 jaar Reformatie. Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wordt het thema concreet. Jaarlijks komen wereldwijd christenen in de Week van Gebed samen voor bezinning en gebed voor elkaar, hun land en voor de nood in de wereld. Ook in Zwolle zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die wil meebidden is van harte welkom.

 

De centrale bijbeltekst is dit jaar 2 Korintiërs 5:14-20, waarin de apostel Paulus oproept tot verzoening. De slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ is een beeld van deze verzoening. Door elkaar een hand te geven is er fysiek contact en maak je het weer goed. De reactie daarop, bijvoorbeeld een glimlach, laat zien dat verzoening van twee kanten komt. Het is aan ons om te reageren als iemand ons de hand reikt.

 

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief tijdens de Week van Gebed. De week van Gebed wordt voorafgegaan door oecumenische vieringen op zondag 15 januari in de Oosterkerk, de Kapel aan de Hogenkamps Weg, en in het Leger des Heils gebouw aan de Geert Groote Straat. In Zwolle vinden door de week diverse gebedssamenkomsten plaats. De gezamenlijke start is op maandag 16 januari om 19.00 uur in de Sionskerk aan de Glanerbeek 10 in de Aalanden.

 

De rest van de week zijn er bijeenkomsten in Zwolle zuid, op dinsdag in de Adventskerk, woensdag in de Zuiderhof, donderdag in de Koningskerk en vrijdag in de Jozefkerk. Verder zijn er vieringen in de Opstandingskerk, De Fontein, VEG, Jeruzalemkerk en bij het Leger des Heils. Op vrijdag is er een vesper in de Dominicanenkerk. U bent van harte uitgenodigd om de gebedsvieringen bij te wonen! Bijna alle doordeweekse gebedsbijeenkomsten beginnen om 19.00 uuren duren drie kwartier tot een uur.

 

Op zaterdag 21 januari vindt er een gebedswandeling plaat die op 19.00 uur start bij de Adventskerk, Talmaplein 2, Ittersum. In de Ontmoetingsdienst in de Noorderkerk op 22 januari wordt de Week van Gebed afgesloten.

 

Voor jongeren is er een speciale gebedsbijeenkomst: de Prayernight. Deze vindt plaatst in de Huiskamer van Youth for Christ, Ruusbroecstraat 205, Dieze, in de nacht van 20 op 21 januari.

Nadere informatie over data, inhoud en locaties zijn te vinden op https://kerkenvanzwolle.nl/activiteit/week-van-gebed-overzicht-bijeenkomsten-in-zwolle/

Contactpersonen : Hieke Bakker, 038-4659246 en Mink de Vries, 038-4650494/06-28987955 namens de gezamenlijke kerken van Zwolle