Walk of Peace

18 september 2021

Walk of Peace

Landelijke ‘Walk of Peace’ 18 september in Zwolle

In 2021 vindt de landelijke Walk of Peace plaats in Zwolle, in de stadswijk Dieze op zaterdag 18 september. De Walk of Peace is de openingsactiviteit van de Vredesweek.

We komen op zaterdag 18 september om 13.30 uur samen bij Openbare Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83 in Zwolle. Hier zullen we de Walk of Peace openen. Dat doen we samen met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken in Nederland), Edwin Ruigrok (Pax voor Vrede) en de Zwolse wethouder Michiel van Willigen.

Stadsdichter

De Zwolse stadsdichter Sarah Lucassen zal haar bijdrage leveren in de vorm van een Vredesgedicht. Hoe de kinderen van de school erbij betrokken worden is nog een vraag die de kinderen zelf gaan beantwoorden als ze na de vakantie met het thema aan de slag gaan.

Wandelen of fietsen

In kleine groepen door de wijk Dieze lopend, verkennen we de wijk en maken we contact met wijkbewoners en organisaties in een wandeling van ongeveer 3,5 kilometer. Ook zal er een fietsgroep zijn die de route op de fiets aflegt voor mensen die minder gemakkelijk lopen.

Thema ‘Inclusief samenleven’

We hopen dat we dit jaar een mooie Walk of Peace kunnen hebben zonder beperkingen en dat we veel te weten komen over de bewoners en de organisaties in Dieze, een zeer interculturele stadswijk. Daarom biedt het thema ‘Inclusief samenleven’ (‘Jij hoort er bij’!) een prachtige aanzet tot verbinding.

Praktische zaken

De kosten worden deels gedekt door een vrijwillige bijdrage van de deelnemers. Er zullen hapjes en drankjes beschikbaar zijn voor een klein bedrag. Bij de locatie waar we starten en ook weer eindigen (Openbare Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83, 8021 XA Zwolle) is voor fietsen en auto’s volop parkeergelegenheid.

Organisatie

De Walk of Peace wordt georganiseerd door Vredesplatform Zwolle, in samenwerking met Amnesty International , OBS De Springplank. De Bolle Bieste (Wijkvereniging), Stichting Focus, Leger des Heils, Woonwagen pastoraat, Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Present, Saeed en Vizier Oost.

Doe je mee? Graag vooraf opgeven via: vredesplatformzwolle@gmail.com

Begin: 18 september 2021 13:30
Einde: 18 september 2021 15:30
Locatie Openbare Basisschool De Springplank
Adres:

Beukenstraat 83, Zwolle

16 januari 2022 – 23 januari 2022

Week van gebed voor eenheid 2022

Week van gebed voor eenheid 2022 wijst op het Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland maken vandaag het thema van de jaarlijkse gebedsweek bekend: ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

Toepasselijk in deze tijd

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

Voorbereidingen van start

Komend najaar kunnen geloofsgemeenschappen en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Om hen te helpen, ondersteunen de Raad van Kerken en MissieNederland hen met diverse materialen. Voor de Week van gebed voor eenheid wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk en op scholen of thuis te gebruiken. Vanaf medio augustus is het materiaal te bestellen via www.weekvangebed.nl

Over de Week van gebed voor eenheid

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Begin: 16 januari 2022
Einde: 23 januari 2022
Locatie diverse kerken