Walk of Peace

18 september 2021

Walk of Peace

Landelijke ‘Walk of Peace’ 18 september in Zwolle

In 2021 vindt de landelijke Walk of Peace plaats in Zwolle, in de stadswijk Dieze op zaterdag 18 september. De Walk of Peace is de openingsactiviteit van de Vredesweek.

We komen op zaterdag 18 september om 13.30 uur samen bij Openbare Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83 in Zwolle. Hier zullen we de Walk of Peace openen. Dat doen we samen met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken in Nederland), Edwin Ruigrok (Pax voor Vrede) en de Zwolse wethouder Michiel van Willigen.

Stadsdichter

De Zwolse stadsdichter Sarah Lucassen zal haar bijdrage leveren in de vorm van een Vredesgedicht. Hoe de kinderen van de school erbij betrokken worden is nog een vraag die de kinderen zelf gaan beantwoorden als ze na de vakantie met het thema aan de slag gaan.

Wandelen of fietsen

In kleine groepen door de wijk Dieze lopend, verkennen we de wijk en maken we contact met wijkbewoners en organisaties in een wandeling van ongeveer 3,5 kilometer. Ook zal er een fietsgroep zijn die de route op de fiets aflegt voor mensen die minder gemakkelijk lopen.

Thema ‘Inclusief samenleven’

We hopen dat we dit jaar een mooie Walk of Peace kunnen hebben zonder beperkingen en dat we veel te weten komen over de bewoners en de organisaties in Dieze, een zeer interculturele stadswijk. Daarom biedt het thema ‘Inclusief samenleven’ (‘Jij hoort er bij’!) een prachtige aanzet tot verbinding.

Praktische zaken

De kosten worden deels gedekt door een vrijwillige bijdrage van de deelnemers. Er zullen hapjes en drankjes beschikbaar zijn voor een klein bedrag. Bij de locatie waar we starten en ook weer eindigen (Openbare Basisschool De Springplank, Beukenstraat 83, 8021 XA Zwolle) is voor fietsen en auto’s volop parkeergelegenheid.

Organisatie

De Walk of Peace wordt georganiseerd door Vredesplatform Zwolle, in samenwerking met Amnesty International , OBS De Springplank. De Bolle Bieste (Wijkvereniging), Stichting Focus, Leger des Heils, Woonwagen pastoraat, Vluchtelingen Werk Nederland, Stichting Present, Saeed en Vizier Oost.

Doe je mee? Graag vooraf opgeven via: vredesplatformzwolle@gmail.com

Begin: 18 september 2021 13:30
Einde: 18 september 2021 15:30
Locatie Openbare Basisschool De Springplank
Adres:

Beukenstraat 83, Zwolle

13 april 2021

Thomas a Kempis over Sociaal Domein

PERSBERICHT 

Thomas a Kempis over Sociaal Domein
In de week van 12 t/m. 16 april staat in de gemeente Zwolle het Sociale Domein op de agenda. Het gaat dan om het projectplan “ Integrale handhaving Sociaal Domein “. Op 15 april kunnen verschillende organisaties advies geven over dit plan.
Op 13 april geeft Thomas a Kempis, vanuit zijn wereldwijd bekende boek “ De Navolging van Christus “ zijn visie over dit projectplan Sociaal Domein. Als ervaren hervormer en Modern Devoot laat Thomas zijn licht schijnen over sociaal gedrag. Hij deelt zijn visie met de toehoorders online op die avond van de 13e april. Onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen zijn : Betaalde zorg, afhankelijke zorg, onafhankelijke zorg, jeugdzorg, gedeelde zorg en mantelzorg.
De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Organisatie is in handen van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie. Hertaler van Thomas a Kempis naar de tijd van nu is Mink de Vries. Thema  : Sociaal en Domein, dat gaat echt niet samen ! Er is meer dan voldoende ruimte voor interactie.
Aanmelden kan tot maandagmiddag 12 april via de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl , van de deelnemers wordt een betaling van 5 euro gevraagd op bankrekening : NL71INGB0007852541 t.n.v. het Ontmoetingshuis. Alle deelnemers ontvangen na deze bijeenkomst het hertaalde advies van Thomas a Kempis over het Sociaal Domein.

het Adviesrapport is inmiddels een Traktaat geworden waar het advies aan gemeentes onderdeel van is. College – en Raadsleden hebben zich inmiddels voor 13 april aangemeld. (Er is nog ruimte).

Wethouder Dorrit de Jong is bereid gevonden om het Traktaat donderdag 15 april om 13.00 uur in ontvangst te nemen.

Het Traktaat is op woensdag 14 april beschikbaar (en zal op deze website geplaatst worden).

We hopen 13 april op een grote opkomst. Of u nu wel of niet iets hebt met Thomas a Kempis, het Sociaal Domein gaat ons allemaal aan.

 

Contactpersonen:

Hans Tissink  en Mink de Vries ( 06-28987955)

038-3374406
hanstissink@hetnet.nl

 

Begin: 13 april 2021 20:00
Einde: 13 april 2021 21:30
Locatie Online bijeenkomst
Kosten: 5,00

8 april 2021

digitale voorbereiding voor de Vredesweek 2021

In 2021 is de vredesweek van 18-26 september.

Het thema is deze keer Inclusiviteit, Wat doe jij in Vredesnaam?

Als voorbereiding op de vredesweek nodigt het Vredesplatform Zwolle jullie uit om op 8 april van 20.00 tot 21.30 uur digitaal met elkaar en met ons te denken over vredesactiviteiten in de Vredesweek. Wat zou je willen doen? Wat kunnen anderen doen? Wat kun je samen doen?

 

Ideeën voor in de vredesweek

Mogelijkheden voor activiteiten in de vredesweek zijn muziek, theater, een open vredeshuis zijn, een lezing, dansen, discussie, film, samen creatief bezig zijn, eten, bewegen, een wake houden, bezinnen of bidden. Het doel van de activiteiten is om onder de Zwolse inwoners het denken over vrede en inclusiviteit te bevorderen en om nieuwe verbindingen te leggen tussen mensen.

 

Wat is het Vredesplatform Zwolle?

Het doel van het Vredesplatform Zwolle is om vrede voor iedereen, ver weg en dichtbij, dichterbij te brengen. Het Vredesplatform Zwolle stimuleert organisaties om daaraan te werken en stemt vredesactiviteiten op elkaar af. Ook zorgt het vredesplatform voor het bekendmaken van vredesactiviteiten in de stad. Daarvoor maakt ze jaarlijks een flyer met een overzicht van alle activiteiten in de vredesweek. Op de website www.vredesplatformzwolle.nl vindt u het hele jaar door vredesberichten en -activiteiten.

 

De jaarlijkse Walk of Peace in Zwolle.

Jaarlijks organiseert het Vredesplatform Zwolle met partners in de stad een Walk of Peace. Tijdens deze wandeling is er aandacht voor initiatieven in een wijk die tot vreedzaam samenleven leiden. Dit jaar is ze op 18 september in de wijk Dieze. We hopen we dat het een landelijke Walk of Peace zal zijn samen met Pax en de Landelijke Raad van Kerken.

 

Je kunt je opgeven voor de 8e april via  vredesplatformzwolle@gmail.com.

Hier kun je ook met vragen terecht. Mocht je nog andere geïnteresseerde personen of instellingen kennen, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Na aanmelding krijg je een link voor de bijeenkomst

We hopen jullie op 8 april te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

namens het Vredesplatform Zwolle,

Marlies Tjallingii

Begin: 8 april 2021 20:00
Einde: 8 april 2021 21:30
Locatie Zoombijeenkomst

16 februari 2021

Ontmoetingshuis Moderne Devotie online over Loslaten

Vanwege de lockdown kunnen de bijeenkomsten van het Ontmoetingshuis Moderne Devotie helaas niet fysiek plaatsvinden. Daarom zijn er nu maandelijkse online-ontmoetingen. De eerste digitale bijeenkomst verliep succesvol en smaakt naar meer. De volgende sessie vindt plaats op dinsdagavond 16 februari 2021 van 20.00 uur tot 21.30 uur. Het thema is dan: ‘Loslaten ?!’ The Beatles zongen al ‘Let it be’. Wat is er nodig, wat kan je helpen, voordat woorden en daden van wijsheid en liefde naar je toekomen

Het klinkt zo makkelijk, als je in de penarie zit: laat het gaan.  Corona, faillissement, ruzie, hoe laat je zoiets los? Hoe ga je daarmee om? En welke aanbevelingen heeft Thomas a Kempis voor ons?

Ds. Hans Tissink zal een korte inleiding geven. Daarna volgt het gebruikelijke programma met ruimte voor interactie.  Aanmelden (tot uiterlijk maandagmiddag 15 februari) kan via de website www.ontmoetingshuismodernedevotie.nl en betaling van 5 euro op bankrekening NL71INGB0007852541 t.n.v. het Ontmoetingshuis. U krijgt daarna per mail een link waarmee u kunt meedoen. We hopen op een mooie en zinvolle onlinebijeenkomst. Tot ziens.

Contactpersoon :

 

Hans Tissink

 

038-3374406

06-44480023
hanstissink@hetnet.nl

Begin: 16 februari 2021 20:00
Einde: 16 februari 2021 21:30
Locatie Online bijeenkomst
Kosten: 5,00

17 januari 2021 – 24 januari 2021

elke avond van 19.30 tot 19.50 uur online meebidden

Bid je online mee in de Week van Gebed?

 • Wil je graag tijd nemen om te bidden in de Week van Gebed?
 • Weet je nu al dat je dat in je eentje waarschijnlijk niet gaat lukken?
 • Dan is er goed nieuws!

Je kunt namelijk in de Week van Gebed (zondag 17 januari tot en met zondag 24 januari 2021) elke avond van 19.30 tot 19.50 uur online meebidden samen met vele anderen.

Alleen en samen

Je bent thuis alleen, of met een of twee anderen, maar je bent online toch met vele anderen verbonden die op hetzelfde moment als jij bidden en stil zijn. Zo zoeken we samen God en ervaren we de eenheid die voor de Week van Gebed ook zo belangrijk is!

Live op YouTube en Facebook

Het mooiste is als je er op het moment van de online gebedsviering ook daadwerkelijk live bij bent. Maar je kunt er ook voor kiezen om de gebedsviering op een later moment (vanaf 20.00 uur kan dat al) alsnog mee te beleven.

 

Meer informatie: Leven in de kerk | Week van Gebed

Aanmelden: Ik meld me aan jos@levenindekerk.nl 

 

Jos Douma | Leven in de kerk

Begin: 17 januari 2021 19:30
Einde: 24 januari 2021 19:50
Locatie online

17 januari 2021 – 24 januari 2021

Week van gebed 2021

Week van Gebed 2021: #blijfinmijnliefde

Week van Gebed , 17 t/m. 24 januari 2021 Zwolle e.o.
# Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen

Beste broeders en zusters,

allereerst wil ik jullie nog een goed, gezond en gezegend nieuwjaar wensen !
We mogen ons, ondanks alle omstandigheden, gezegend weten in en door de liefde van de Allerhoogste God.
Een Week van Gebed mag er in 2021 anders uitzien, Gods liefde blijft hetzelfde !
Graag roep ik u, jullie,  op om als geloofsgemeenschap actief deel te nemen aan de Week van Gebed. Deel uw ideeën, activiteiten rond de Week van Gebed met de andere geloofsgemeenschappen in Zwolle. Doe samen mee met de gebedsactiviteiten in de stad, on the way en online.
Gebedswandelingen in tweetallen, open 24/7 gebedsruimtes, stel dit thema centraal in uw vieringen, verspreid de liefde die u mag ontvangen , zet s.v.p. YouTube filmpjes online over wat dit thema met u doet , deel en ontmoet.
Geef uw ideeën en activiteiten door via ;  devriesvrolijk@tiscali.nl , 06-28987955 ( app), graag voor 12 januari !  Zegen en groet, Mink de Vries

Algemene informatie (landelijk) zie: www.raadvankerken.nl en www.missienederland.nl

Begin: 17 januari 2021
Einde: 24 januari 2021
Locatie Diverse kerken in Zwolle

17 januari 2021 – 24 januari 2021

Week van gebed 2021, overzicht activiteiten in Zwolle e.o.

In de week van 17 t/m. 24 januari vieren de kerken in Nederland, en wereldwijd, de Week van Gebed. Dit jaar is er gekozen voor het thema : #Blijf in mijn liefde

Vanwege de coronacrisis mogen deelnemers aan de Week van Gebed nog niet fysiek samenkomen. Kerkelijke bijeenkomsten kunnen immers nog niet.

Voor de Week van Gebed betekent dat, dat er vooral online bijeenkomsten en vieringen worden georganiseerd.

 

Ander woord voor bidden

Bidden wordt gezien als in verbinding, in gesprek zijn, met God. Een Week online met God is daarom niet anders dan een week in verbinding met God. Net als met welke verbinding ook, kan er ruis ontstaan, kan de verbinding verbroken worden. #Blijf in mijn liefde betekent daarom vooral voor christenen, blijf in verbinding met God, blijf online !!

 

In Zwolle wordt er online van alles georganiseerd:

 •  In de kerk van Windesheim de hele week, van 18-23 januari, gebedsvieringen plaats om 20.30 uur;
 • Vanuit de Plantagekerk organiseert Jos Douma 8 gebedsvieringen. Elke avond online, zie Leven in de kerk | Week van Gebed;
 • Christelijk Gereformeerde Kerk Zwolle – 17 jan. Om 10.00 uur- Online viering door ds. Henk Mijnders over thema #Blijfinmijnliefde en Leven in de Kerk;
 • Koningskerk Zwolle Zuid – 17 en 24 januari aandacht in de online vieringen voor Thema : Blijf in mijn liefde en Johannes 15;
 • Oecumenische Online Viering Zwolle Breed – Viering op 17 januari om 9.30 uur, van Oosterkerk (PKN), Adventskerk (PKN), Lutherse Kerk (PKN) en Thomas a Kempis Parochie;
 • Gebedsbijeenkomst Kerken Dieze – Online viering op donderdagavond 19.30 uur in het gebouw Leger des Heils Geert Grootestraat, medewerking van verschillende voorgangers van de kerken in Dieze, incl. Youth for Christ;
 • Klooster Zwolle Dominicanen – ma. t/m. do. Het avondgebed om 19.00 uur van de broeders, rechtstreeks te volgen op www.kerkdienstgemist.nl  Zie ook : www.kloosterzwolle.nl/nieuws/week-van-gebed-blijfinmijnliefde;
 • Huis van Gebed VEZ Zwolle – zie voor info ; www.hvgea.nl;
 • Week van Gebed KIDS – kindergebedsboekje, met elke dag een bijdrage incl. verwerking – Boekje is te downloaden! o.a. via Missie Nederland en deze link https://cgkzwolle.nl/nieuws/2238/week-van-gebed-kids.

 

Offline is er een gebedswandeling in tweetallen op maandag 18 januari om 19.00 uur vanuit de vier windrichtingen naar de Grote Kerk. Start om 19.00uur bij de Sassenpoort, bij de Hofvliet villa, bij begin Diezerstraat(noordkant), en bij de Luttekestraat/Potgietersingel.

Aanmelding bij : gastvrijlevenzwolle@gmail.com

Bij de Grote Kerk wordt er dan een groot hart met licht gevormd (op voldoende afstand van elkaar).

 

Plakactie binnenstad Zwolle – Thema Liefde

Delen van liefde, met elke dag praktische voorbeelden uit Zwolle

Liefdesverkiezingsweek tussen 17 en 21 januari #blijfinmijnliefde

 

KERKEN VAN ZWOLLE

Begin: 17 januari 2021
Einde: 24 januari 2021

31 december 2020 – 1 januari 2021

Kerkklokken het jaar uit laten luiden

De kerken in Zwolle en omgeving worden opgeroepen om tijdens de jaarwisseling de klokken te luiden. Het Podium van Kerken doet deze oproep naar alle kerken en kloosters, in navolging van een landelijke oproep.

De bedoeling is om in plaats van vuurwerk de kerkklokken te laten luiden. Niet dat de kerkklokken het vuurwerk kunnen vervangen. Wel kunnen de luidende klokken zorgen voor een gemeenschapsgevoel, saamhorigheid en verbinding.

Tegelijk vertellen de klokken ook de boodschap van verder gaan, we komen uit deze crisis. Zo vertellen de luidende klokken ook het verhaal van hoop, licht aan de horizon. Of je nu religieus bent of niet, luidende klokken verbinden.

De Peperbus heeft al aangegeven mee te willen doen bij een landelijke oproep.

Bert Dijkink van het klokkenluidersgilde Zwolle geeft aan dat ook tijdens de eerste lockdown de Peperbus elke woensdagavond ter bemoediging geluid heeft. “ Dat werd zeer gewaardeerd “ volgens Dijkink.

Het Podium van Kerken hoopt dat vele kerken in Zwolle en omgeving mee gaan doen.

“ Wul de klokken laoten luuden, de bellen laoten heurn “ Daniel Lohues

 

Info ; Podium van Kerken, M. de Vries – 06-28987955

Begin: 31 december 2020 23:55
Einde: 1 januari 2021 00:05
Locatie Peperbus en zo veel mogelijk kerken
Adres:

Zwolle

13 december 2020

Jan van Arkel

EEN DRIELUIK VAN IJSSELGRONDVERHALEN

Zwolle, 25 augustus 2014
Op 6 september, 13 september en op 20 september wordt er iedere keer een bijzonder verhaal verteld over de IJsselstreek rond Zwolle en de Oost Veluwe. Deze verhalen raken onze geschiedenis en onze eigen identiteit en ze zeggen iets over de IJsselgrond, de grond waarop we leven, wonen en werken. Het zijn authentieke IJsselgrond verhalen. In een drieluik vertelt Mink de Vries het verhaal van bisschop Jan van Arkel, het verhaal van de drie avonturiers uit het Fraterhuis Gregorius(tegenwoordig een filmtheater) en het verhaal van Dirk van Herxen en Hendrik van Herxen. De verhalen worden verteld op het erf van een boerderij, dicht bij de IJssel, rond het vuur, aan de Jan van Arkelweg 7. Aanvang 20.00 uur, toegang is gratis, wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor koffie/thee en het vuur.

De drie IJsselgrondverhalen zijn goed afzonderlijk te bezoeken. Het is geen vervolgverhaal, wel zijn de verhalen chronologisch opgebouwd. De verhalen komen dicht bij onszelf, juist omdat ze over levenskeuzes en levenservaringen gaan. Iedereen herkent in de verhalen van de IJsselgrond ook iets van zijn eigen verhaal.
Het eerste verhaal gaat over Jan van Arkel, over intriges en macht, de Mastenbroekenpolder, het speelkasteel in Westenholte, de Fundatie aan de Blijmarkt , de Willemsvaart, Voorst, en over Zwolle, Utrecht en Overijssel. Een verhaal met een hele bijzondere en verrassende ontknoping.
Het tweede verhaal gaat over drie avonturiers uit het grote Fraterhuis in Zwolle. Een klerk, Gobelinus van Kempen, en de twee linnenwevers Johannes Witte van Zonsbeek en Johan Bodede van Goch, kiezen voor het avontuur en komen uiteindelijk vlak bij Wapenveld terecht waar ze in zware tijden geweldige avonturen meemaken. Er ontstaat daar een nieuw Fraterhuis, St.Hieronymus te Hulsbergen. Tot op de dag van vandaag is er nog veel terug te vinden van wat deze drie avonturiers ooit zijn begonnen.
Het derde verhaal gaat over Dirk en Hendrik van Herxen. Afkomstig uit het dorp Herxen klommen zij op tot rector van de Moderne Devotie met macht en invloed over heel Noord West Europa. Een verhaal ook weer over de sterke invloed van de IJssel en de IJsselstreek.
U bent van harte welkom aan de Jan van Arkelweg bij de familie Nicolaij,
Een warme trui is aan te raden. De verhalen duren ongeveer een uur, inclusief een korte pauze. Aanmelden is niet nodig.

Voor meer info ; Mink de Vries, 06-28987955

Begin: 13 december 2020 08:00
Einde: 13 december 2020 17:00

3 december 2020

Regenboogfestival 3 december 2020

Voor wie zich nog niet heeft opgegeven, maar dat nog wel van plan was… En voor iedereen die zich al heeft opgegeven… Al naar gelang een reminder of een kleine inleiding (of allebei) voor het Regenboogfestival van 3 december 2020.

Klik op de foto van hoofdgast Marten Bos en hij  vertelt in 1 minuut waarom hij naar Zwolle komt. In de bijlage vind je de uitnodiging, plus de link om je op te geven.  Volgende week wordt de link voor het digitale regenboogfestival aan alle aanmelders verstuurd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten,

 

Begin: 3 december 2020 15:00
Einde: 3 december 2020 17:00
Locatie Online (na aanmelding krijg je meer informatie)