Prayer Concert op 18 juni met Oekraïense vrouwen

18 juni 2022

Prayer Concert op 18 juni met Oekraïense vrouwen

Geachte broeders en zusters.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende en sluiten wij met een verzoek.
Op 18 juni a.s. wordt in de Jeruzalemkerk in Zwolle een Prayer Concert georganiseerd voor vrouwen uit Oekraïne. Dat is een programma, waarbij je in muziek, zang, verhalen, Bijbel en interactieve gebedsvormen een thema uitwerkt. Psalm 91 is de basis voor het programma; centraal staat het leven van de mensen uit Oekraïne, waar ze nu ook mogen zijn. Er is ruimte voor emoties en voor bemoediging en hoop vanuit de Bijbel. Wij kunnen op deze manier, naast de noodopvang, hen ook geestelijk steunen.
Om 14.00 uur begint het programma en vanaf 15.30 is er ontmoeting. Na afloop willen we de vrouwen een kleine goodie bag meegeven. Daarin vooral een inhoudelijke bijdrage, zoals een Oekraïense strip Bijbel, een boekenlegger met gebed door de dag heen en een E-book.
Het programma is online te volgen voor vrouwen in Oekraïne en die naar grenslanden zijn gevlucht en is later te zien via YouTube. Kijkers kunnen ook het E-book opvragen.
Het programma is in het Oekraïens, met een Engelse vertaling. We weten nog niet hoeveel vrouwen (en kinderen) er komen, maximaal 500. De uitnodiging wordt breed verspreid in Nederland. Het Prayer Concert is gratis en er is een begroting opgesteld voor 250 deelnemers (€3500,-) en 500 deelnemers (€5500), incl. programma voor de kinderen.
De organisatie wordt uitgevoerd door WakeUp Deborah Nederland en Oekraïne, dat zich inzet voor gebed voor jongeren en deel uitmaakt van Youth for Christ International.

We hebben het volgende verzoek aan u.
• Kunt u de uitnodiging voor het Prayer Concert, onderaan de brief, doorsturen aan gastgezinnen
die mensen uit Oekraïne opvangen?
• Zijn er vrouwen uit uw gemeente die op 18 juni in de middag gastvrouw willen zijn? Zij kunnen
zich melden bij saskia.vanhelden@yfci.org.
• Wilt u als kerkelijke gemeente het Prayer Concert financieel mogelijk maken?
Op het DPZ is gesproken over bijdragen van kerken, in lijn met het aantal leden. Zo zouden we grote
kerken kunnen vragen om een bijdrage van €1000,- middelgrote kerken om een bijdrage van €300 à €500
en kleine kerkgemeenschappen om een bijdrage van €100,-. Er zijn voorbeelden genoemd van een
deurcollecte, een zomercollecte en individuele bijdragen. Daarom ons verzoek om het
bankrekeningnummer te verspreiden in uw gemeente.
YFC EMENA
NL30 RABO 0192 3127 82
O.v.v. WakeUp Deborah Prayer Concert

We zijn ons bewust van de korte termijn waarop we dit verzoek doen. Dat heeft te maken met de
voorbereiding en de wens om nog voor de zomer samen te komen.
We danken u hartelijk voor de mogelijkheid om het Prayer Concert bij uw gemeente onder de aandacht te brengen en hopen op uw positieve reactie. Zo kunnen we samen tot een Zegen zijn voor deze vrouwen.

Lena Demchuk, coordinator WakeUp Deborah / Youth for Christ Ukraine
Carla ten Ham, coördinator WakeUp Deborah / Youth for Christ Nederland
Saskia van Helden, coordinator WakeUp Deborah / Youth for Christ International

06-22549293
Saskia.vanhelden@yfci.org
www.wakeupdeborah.org        Invitation Prayer Concert

Link to sign up:
https://docs.google.com/forms/d/182I_VVe8nkc6Zc5HysP3I7jpjHxR7H_620QejroED_o/viewform?edit_request
ed=true.

РЕЄСТРАЦІЯ
МОЛИТОВНИЙ – КОНЦЕРТ
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК
ЗУСТРІЧ – МОЛИТВА – ПРОСЛАВЛЕННЯ –
БІБЛІЙНІ ІСТИНИ – ПІТРИМКА
18 ЧЕРВНЯ
АДРЕСА JERUZALEMKERK:
ASSENDORPERDIJK 134, 8012 EK ZWOLLE

14:00 – 16:30
ВХІД
ВІЛЬНИЙ
ПРО ПОДІЮ
SIGN UP LINK
PRAYER – CONCERT
WITH UKRAINIAN WOMEN
MEET – PRAYER – SONGS – BIBLE – SHARE
JUNE 18
ADDRESS JERUZALEMKERK:
ASSENDORPERDIJK 134, 8012 EK ZWOLLE
th
14:00 – 16:30
ENTRANCE FREE
PLEASE FORWARD
ONLINE VIEWING LINK

Begin: 18 juni 2022 14:00
Einde: 18 juni 2022 16:30
Locatie Jeruzalemkerk
Adres:

Assendorperdijk 134, Zwolle, Netherlands

3 juni 2022

De Stadsdialoog op 3 juni

 

De Stadsdialoog – ZwolleArmoedevrij! Gemeente Zwolle
Mei 2022

 

 

Workshops:

U kunt aan 2 van de 5 onderstaande workshops deelnemen. U hoeft zich hier niet van tevoren voor aan te melden.

Blijf in beweging!

Sporten is goed voor lichaam en geest en gezamenlijk sporten levert waardevolle sociale contacten op. Maar sporten is niet altijd vanzelfsprekend als je moet rondkomen van een krap budget. SportService Zwolle ondersteunt en motiveert inwoners die toch graag in beweging komen met verschillende projecten. Buurtsportcoach Maaike van Vugt werkt in Holtenbroek en boekt mooie resultaten met zowel volwassenen als kinderen. Zij vertelt graag meer over hun aanpak, over het maatwerk dat vaak mogelijk is, óók als je net boven het sociaal minimum leeft.

Gezond opgroeien in armoede

Gezond opgroeien in armoede is niet vanzelfsprekend. Passende kleding, een fiets, een goed bed en matras, kunnen sporten. Het zijn vaak grote kostenposten voor ouders. Hoe kunnen we signaleren en hoe werken we als partijen in de stad goed samen? Hoe leg je het eerste contact met ouders? Basisschool Het Carillon en de GGD geven inzicht in cijfers en de praktijk.

Met weinig poen toch gezond doen?!

Gezond eten is vaak duur. Zeker nu de prijzen stijgen. Hoe kun je met een klein budget alsnog een gezonde maaltijd op tafel zetten? En hoe verhouden de keuzes rondom gezond eten zich toch de andere uitdagingen van rondkomen van een klein budget? Studenten van Windesheim dagen u graag uit om op interactieve wijze te ervaren voor welke keuzes u komt te staan in deze situatie.

Vervuilde woningen en mensen met verzameldwang

Gerard Oosterlaar is sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij GGD IJsselland en werkt als traject begeleider Hygiënische probleem huishoudens. Samen met psychiater Aukelien van Nijen vertelt hij over vervuilde woningen en mensen met verzameldwang. Schaamte, sociaal isolement en zorgmijding spelen een belangrijke rol. Aukelien gaat in op de psychiatrische aspecten van hoarding (verzameldwang) en belicht is er aandacht voor de relatie met armoedeproblematiek.

Armoede & energie: hoe houden we energie betaalbaar?’
Een gezond huis is ook een warm huis. Maar met de huidige energieprijzen is dat voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Energiearmoede neemt hierdoor snel toe. Mensen hebben een te laag maandbedrag of zijn juist bang om energie te gebruiken. Terwijl we met kleine maatregelen of ander gedrag energie kunnen besparen. Hoe helpen we mensen met energie besparen en het isoleren van hun huis? Hoe signaleren we deze problemen? Welke tools zijn er al en wat mist er nog?

Het programma:

09:30 – 09:45 uur          Opening Stadsdialoog door dagvoorzitter Francien Lange
09:45 – 10:30 uur          Workshopronde 1
10:30 – 10:45 uur          Pauze (15 minuten)
10:45 – 11:30 uur          Workshopronde 2
11:30 – 11:45 uur          Samenvatting workshops
11:45 – 11:55 uur          Belangrijke mededelingen/initiatieven vanuit deelnemers
11:55 – 12:00 uur          Afronding
12:00 – 12:30 uur         Napraten en elkaar ontmoeten met een kleine lunch

 

Aanmelden

Wij zien u graag op de Stadsdialoog! Bent u professional? Denk er dan eens aan om een inwoner uit te nodigen om met u mee te gaan!

 

Ik meld me aan!

 

 

 

Heeft u vragen of ideeën? Wij horen het graag! Stuur een e-mail naar stadsdialoog@zwolle.nl
Copyright © 2022 Gemeente Zwolle, Alle rechten voorbehouden.
stadsdialoog

 

Begin: 3 juni 2022 09:30
Einde: 3 juni 2022 12:30
Locatie SIO
Adres:

Thorbeckelaan 2, Zwolle, Netherlands

Kosten: 0,00

21 mei 2022

mijnmissie-inspiratieochtend

Op zaterdag 21 mei organiseert het Missionair Netwerk regio Zwolle de MijnMissie inspiratieochtend over: ‘iets nieuws’. Zonder verlangen naar iets nieuws, blijft alles zoals het is. Maar hoe iets nieuws starten? Tijdens deze ochtend komen er verschillende mensen aan het woord die in de afgelopen jaren grote of kleine stappen hebben gezet, in de richting die God hen wees. We willen jou door hun verhalen inspireren. Misschien word je erdoor bemoedigd om vooral door te gaan met wat waar jij al mee bezig bent. Of laat God je zien wat Hij specifiek voor jou heeft weggelegd.

We beginnen om 08:30 uur met een goed ontbijt en zijn om 12:30 weer klaar.

Wil je meer weten over het programma? Op onze website staat meer informatie. Via de website kun je ook jouw ticket bestellen. Kosten voor deelname zijn € 15,– om de onkosten te dekken. Als je vragen hebt kun je ons bereiken via: missionetwerkzwolle@gmail.com. We zien ernaar uit je te ontmoeten op 21 mei!

 

Stuurgroep:

Wiebe Feenstra

Pieter Messelink

Simon van der Lugt

Wytze Plantinga

Begin: 21 mei 2022 08:30
Einde: 21 mei 2022 12:30
Locatie Jeruzalemkerk
Adres:

Assendorperdijk 134, Zwolle

19 mei 2022

Iedereen t€elt festival

Op donderdag 19 mei a.s. is er het ‘Iedereen t€elt festival’. Als Diaconaal Platform Zwolle zijn we direct betrokken geweest bij de organisatie van dit festival. Een vergelijkbare bijeenkomst heeft een aantal jaren geleden plaats gevonden bij de Hogeschool VIAA.
Door de corona is een vervolg uitgesteld.

Voor dit festival is samenwerking gezocht met een aantal partners in de stad w.o. Present Zwolle, gemeente Zwolle, Stadkamer, Travers en ZwolleDoet.
Deze samenwerking heeft geleid tot het festival van donderdag 19 mei a.s.

Het is een markt en festival met een informatief, maar ook een leuk en gezellig karakter. Je kunt hier bijvoorbeeld informatie vinden over hoe je bewuster met beperkte middelen om kunt gaan.
Het zijn dure tijden voor iedereen en voor sommigen komt de klap wel extra hard aan. Wat kun je doen om beter rond te komen of wellicht ken je mensen die niet rond kunnen komen. Zwolle kent veel organisaties die hierbij kunnen helpen. Zo’n 50 organisaties presenteren zich op dit festival. Je kunt met deze organisaties kennis maken, informatie inwinnen of ……………. Het festival heeft ook een netwerkfunctie, het is gewoon leuk en ongedwongen op een unieke locatie.

In korte tijd en op een leuke en informele wijze kun je kennismaken met veel organisaties uit het sociaal domein. Het is niet alleen bedoeld voor diakenen of diaconale medewerkers, maar voor iedere Zwollenaar!
Daarom willen we jullie vragen om bijgaande publicaties zo breed mogelijk te verspreiden. Voor het festival zijn ook fysieke flyers en posters beschikbaar die op de leestafel kunnen worden gelegd of kunnen worden opgehangen. Laat het adres even weten en je krijgt per kerende post het gewenste aantal toegezonden.

We hopen dat velen van jullie en jullie gemeente er zijn. Goed om als diaconieën en kerken hier aanwezig te zijn en daarmee je betrokkenheid bij de stad te laten merken.
Zoals gezegd vindt het plaats op donderdag 19 mei a.s. van 11.00 tot 20.00 uur in het Academiehuis Grote Kerk (Grote Markt).

Begin: 19 mei 2022 11:00
Einde: 19 mei 2022 20:00
Locatie Academiehuis Grote Kerk
Adres:

Grote Markt, Zwolle, Netherlands

21 april 2022

Uitnodiging voorbereidingsavond Vredesweek 2022

Uitnodiging voor de bijeenkomst om de Vredesweek 2022 voor te bereiden op donderdag 21 april van  20.00 – 21.30 uur

Beste Lezer,

Hoe belangrijk is het om vrede ook in Zwolle op de kaart te zetten?

Dit jaar, in de vredesweek van 17-25 september, wil het Vredesplatform Zwolle vrede in de aandacht brengen met  als werktitel: “Op weg naar een stad vol vrede”.

 

Als voorbereiding op de vredesweek nodigt het Vredesplatform Zwolle jullie uit om op donderdag 21 april van 20.00 tot 21.30 uur om samen na te denken over activiteiten die vrede van verschillende kanten belichten in de Vredesweek. Wat zou je willen doen? Wat kunnen anderen doen? Wat kun je samen doen? De plaats van samenkomst is nog niet bekend maar daarover ontvang je nader bericht.

 

Ideeën voor in de vredesweek

Mogelijkheden voor activiteiten in de vredesweek zijn muziek, theater, een open vredeshuis zijn, een lezing, dansen, discussie, film, samen creatief bezig zijn, eten, bewegen, een wake houden, bezinnen of bidden. Een gezamenlijke actie voor een geweldloos Zwolle (Bijvoorbeeld: het inleveren van wapens en deze omsmeden tot een mooi  kunstwerk). Ons doel is om onder de Zwolse inwoners het denken over vrede en inclusiviteit te bevorderen en  nieuwe verbindingen te leggen tussen mensen.

 

Wat is het Vredesplatform Zwolle?

Het doel van het Vredesplatform Zwolle is om vrede voor iedereen, ver weg en dichtbij, dichterbij te brengen. We stimuleren organisaties om daaraan mee te werken en we stemmen vredes­activiteiten op elkaar af. We maken jaarlijks een flyer met een overzicht van de activiteiten in de vredes­week. We krijgen meestal een interview in de plaatselijke bladen. Op de website www.vredesplatformzwolle.nl vind je het hele jaar vredesberichten en acties.

 

De jaarlijkse Walk of Peace in Zwolle.

Jaarlijks organiseert het Vredesplatform Zwolle met partners in de stad een Walk of Peace. Tijdens deze wandeling is er aandacht voor initiatieven in een wijk die tot vreedzaam samenleven leiden. Dit jaar is de wandeling op 17 september in de wijk Assendorp. We hopen dat we dit jaar veel jongeren kunnen betrekken bij het vormgeven deze vredeswandeling.

 

Je kunt je opgeven voor de 21e april via  vredesplatformzwolle@gmail.com.

Hier kun je ook met vragen terecht. Mocht je nog andere geïnteresseerde personen of instellingen kennen, stuur deze uitnodiging dan gerust door. Na aanmelding krijg je de informatie  over de bijeenkomst

We hopen je op 21 april te mogen begroeten.

 

Met vriendelijke groet,

het Vredesplatform Zwolle,

Sytse en Marlies Tjallingii, Aart Hoogcarspel en Raymond Nagelmaeker

Begin: 21 april 2022 20:00
Einde: 21 april 2022 21:30
Locatie komt na aanmelding
Adres:

Zwolle

21 januari 2022

OLV basiliek Zwolle week van gebed 2022

Online gebedsviering op vrijdag 21 januari in de OLV basiliek (Bij de Peperbus).

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle

Begin: 21 januari 2022 19:00
Einde: 21 januari 2022 20:00
Locatie OLV basiliek
Adres:

Zwolle

Gebedswandeling vanaf wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 4 week van gebed 2022

Vrijdag 21 januari 2022:
Gebedswandeling door de wijk Ittersummerlanden.
We starten bij wijkcentrum De Pol, Gelijkheid 4.
Een route wordt uitgereikt samen met gebedspunten.
Je kunt tussen 19.00u en 19.30u starten.
Gebedscoördinator is aanwezig.

Begin: 21 januari 2022 19:00
Einde: 21 januari 2022 20:00
Locatie Wijkcentrum de Pol
Adres:

Gelijkheid 4, Zwolle, Netherlands

20 januari 2022

Gebedswandeling vanaf de IJsselbolder aan de Commissarislaan 35 week van gebed 2022

Donderdag 20 januari 2022:
Gebedswandeling door de wijk Oldenelerlanden.
We starten bij de IJsselbolder aan de Commissarislaan 35.
Een route wordt uitgereikt samen met gebedspunten.
Je kunt tussen 19.00u en 19.30u starten.
Gebedscoördinator is aanwezig.

Begin: 20 januari 2022 19:00
Einde: 20 januari 2022 20:00
Locatie vanaf de Ijsselbolder
Adres:

Commissarislaan 35, Zwolle, Netherlands

19 januari 2022

Evangelisch Lutherse Kerk, week van gebed 2022

19:30 interkerkelijke viering met aansluitend geloofsgesprek in de evangelisch lutherse kerk, Koeweg 2-4, Zwolle

Begin: 19 januari 2022 19:30
Einde: 19 januari 2022 20:30
Locatie evangelisch Lutherse kerk
Adres:

Koeweg 2-4, Zwolle, Netherlands

Gebedswandeling vanaf winkelcentrum ter hoogte van Forelkolk 31 week van gebed 2022

Woensdag 19 januari 2022:
Gebedswandeling door de wijk Schellerlanden.
We starten vanaf het winkelcentrum ter hoogte van Forelkolk 31.
Een route wordt uitgereikt samen met gebedspunten.
Je kunt tussen 19.00u en 19.30u starten.
Gebedscoördinator is aanwezig.

Begin: 19 januari 2022 19:00
Einde: 19 januari 2022 20:00
Locatie bij Winkelcentrum
Adres:

Forelkolk 31, Zwolle, Netherlands