Sint Jozefkerk Zwolle Week van gebed 2022

19 januari 2022

Sint Jozefkerk Zwolle Week van gebed 2022

Gebedsruimte:

Op woensdag 19 januari is er in de Sint Jozefkerk van 10.00u – 17.00u gelegenheid persoonlijk / stiltegebed te houden.

Men kan binnenlopen en bidden.

Begin: 19 januari 2022 10:00
Einde: 19 januari 2022 17:00
Locatie Sint Jozefkerk
Adres:

Ministerlaan 203, Zwolle, Netherlands

18 januari 2022

Gebedswandeling vanaf Buurtkamer week van gebed 2022

Dinsdag 18 januari 2022:
Gebedswandeling door de wijk Gerenlanden.
We starten vanaf de Buurtkamer aan de Munterkamp 75.
Een route wordt uitgereikt samen met gebedspunten.
Je kunt tussen 19.00u en 19.30u starten.
Gebedscoördinator is aanwezig.

Begin: 18 januari 2022 19:00
Einde: 18 januari 2022 20:00
Locatie buurtkamer
Adres:

Munterkamp 75, Zwolle, Netherlands

18 januari 2022 – 19 januari 2022

VEZ ( Vrije Evangelisatie Zwolle) tijd van aanbidding 2022

  • Zwolle breed ; Dinsdagavond en/of woensdagavond  bij de VEZ ( Vrije Evangelisatie Zwolle) tijd van aanbidding

Begin: 18 januari 2022 19:00
Einde: 19 januari 2022 21:00
Locatie VEZ
Adres:

Rieteweg 12, Zwolle, Netherlands

17 januari 2022

Adventskerk Zwolle week van gebed 2022

Adventskerk Zwolle

Maandag 17 januari 2022

Gebedswandeling in tweetallen door de wijk Ittersum/Geren.
We starten vanaf de Adventskerk aan de Thorbeckelaan 2.
Een route wordt uitgereikt samen met gebedspunten.
Je kunt tussen 19.00u en 19.30u starten.
Gebedscoördinator is aanwezig.

Begin: 17 januari 2022 19:00
Einde: 17 januari 2022 20:00
Locatie Adventskerk / SIO
Adres:

Thorbeckelaan 2, Zwolle, Netherlands

17 januari 2022 – 22 januari 2022

Gebedsmuur in Windesheim

Gebedsmuur , binnen en of buiten de kerk te Windesheim

 

Maandag 17/1 tussen 19.00 uur en 20.30 uur , om langs te komen en gebedspunten op te schrijven

Woensdagmiddag ; 19/1 tussen 15.30 uur en 17.00 uur, speciaal voor kinderen en jongeren

Zaterdag 22/1  tussen 19.00 uur en 20.30, om samen te bidden en langs de muur te lopen

Begin: 17 januari 2022 19:00
Einde: 22 januari 2022 20:30
Locatie Hervormde Kerk Windesheim
Adres:

Dorpsstraat 4, Windesheim, Netherlands

16 januari 2022 – 23 januari 2022

Online gebedsviering 16 januari t/m 23 januari 2022

Acht online gebedsvieringen Leven in de Kerk

Van 16 t/m. 23 januari tussen 19.30 u en 19.50 u  

Wel aanmelden: School voor Spiritualiteit (list-manage.com)

Thema : Lichter leven – zie : www.levenindekerk.nl/week-van-gebed

 

Georganiseerd door School van Spiritualiteit o.l.v. ds. Jos Douma

 

Begin: 16 januari 2022 19:30
Einde: 23 januari 2022 19:50

Oosterkerk Week van gebed 2022

Oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid.

10:00 uur in de Oosterkerk, Koewegje 2 te Zwolle

Meerinformatie zie: http://www.oosterkerk.nl

Begin: 16 januari 2022 10:00
Einde: 16 januari 2022 11:00
Locatie Oosterkerk
Adres:

Koewegje 2, Zwolle, Netherlands

16 januari 2022 – 23 januari 2022

Week van gebed voor eenheid 2022

Week van gebed voor eenheid 2022 wijst op het Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De Raad van Kerken in Nederland en MissieNederland maken vandaag het thema van de jaarlijkse gebedsweek bekend: ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.

Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”

Toepasselijk in deze tijd

“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel, algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”

Voorbereidingen van start

Komend najaar kunnen geloofsgemeenschappen en werkgroepen weer beginnen met het voorbereiden van de lokale gebedsweek. Om hen te helpen, ondersteunen de Raad van Kerken en MissieNederland hen met diverse materialen. Voor de Week van gebed voor eenheid wordt onder andere een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Ook worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om in de kerk en op scholen of thuis te gebruiken. Vanaf medio augustus is het materiaal te bestellen via www.weekvangebed.nl

Over de Week van gebed voor eenheid

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen om eenheid. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Naar schatting doen in Nederland 200.000 mensen mee met het initiatief.

Begin: 16 januari 2022
Einde: 23 januari 2022
Locatie diverse kerken

16 januari 2022 – 23 januari 2022

Overzicht Week van Gebed 2022

Overzicht Week van Gebed  2022

 

16 – 23 januari 2022 in Zwolle e.o.

  • Gebedswandelingen in Zwolle-Zuid:

 

Hieronder vind de data, tijden en startpunten

Datum en tijd Startpunt
Maandag 17 januari 19.00u SIO, Thorbeckelaan 2
Dinsdag 18 januari  19.00u Buurtkamer Gerenlanden

Munterkamp 75

Woensdag 19 januari 19.00u Winkelcentrum Forelkolk

Forelkolk 31

Donderdag 20 januari 19.00u De IJsselbolder

Commissarislaan 35

Vrijdag 21 januari 19.00u Wijkcentrum De Pol

Gelijkheid 4

 

Gebedsruimte:

Op woensdag 19 januari is er in de Sint Jozefkerk van 10..0u – 17.00u gelegenheid persoonlijk / stiltegebed te houden.

Men kan binnenlopen en bidden.

 

Online gebedsviering:

Op vrijdag 21 januari 2022 is er in de OLV basiliek een gebedsviering.

De link is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/2348-OLV-Basiliek-Zwolle

 

Voor alle andere activiteiten zoals podcasts zie www.weekvangebed.nl/gebedslocaties

 

  • Gebedsmuur in Windesheim

 

Gebedsmuur , binnen en of buiten de kerk te Windesheim

 

Maandag 17/1 tussen 19.00 uur en 20.30 uur , om langs te komen en gebedspunten op te schrijven

Woensdagmiddag ; 19/1 tussen 15.30 uur en 17.00 uur, speciaal voor kinderen en jongeren

Zaterdag 22/1  tussen 19.00 uur en 2030, om samen te bidden en langs de muur te lopen

 

  • Zwolle breed ; Dinsdagavond en/of woensdagavond  bij de VEZ ( Vrije Evangelisatie Zwolle) tijd van aanbidding

 

 

  • Week van Gebed 2022 Acht online gebedsvieringen  Leven in de Kerk

Van 16 t/m. 23 januari tussen 19.30 u en 19.50 u  Wel aanmelden

 

Thema : Lichter leven – zie : www.levenindekerk.nl/week-van-gebed

 

Georganiseerd door School van Spiritualiteit o.l.v. ds. Jos Douma

 

 

==========================================================

 

“ Matteüs 2 : 2  “ Wij hebben Zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem

te aanbidden “.

==========================================================

Begin: 16 januari 2022
Einde: 23 januari 2022
Locatie Diverse
Adres:

Zwolle

19 november 2021

Stadsdialoog Zwolle Armoedevrij najaar 2021

Wanneer: vrijdag 19 november 2021
Tijdstip: 10:00 uur tot 12:30 uur (vanaf 09:45 uur inloop).
LocatieSIO Zwolle (zaal 2), Thorbeckelaan 2,  Zwolle.Eerste themaDe gemeentepolis stopt
Gemeente Zwolle biedt vanaf 1 januari 2022 geen collectieve zorgverzekering meer aan voor minima. Wat is hier de reden voor en wat betekent dit voor inwoners die hier nu gebruik van maken? En hoe ondersteunen we inwoners bij het kiezen van een passende zorgverzekering? Tony Duchenne van Poliswijzer en Leo Schoorlemmer van gemeente Zwolle vertellen jullie er graag meer over.

Tweede thema: Intergenerationele armoede
Kinderen die opgroeien in arme gezinnen hebben twee keer zo veel kans als kinderen die opgroeien zonder armoede om ook als volwassene in armoede te leven. Ligt de oplossing voor dit probleem binnen het gezin of is er een bredere aanpak nodig om generatiearmoede te doorbreken? Aan de hand van onderzoek door Rijksuniversiteit Groningen gaan we dieper op dit thema in.

Planning

09:45 – 10:00 uur          Inloop
10:00 – 10:15 uur          Opening door wethouder Dorrit de Jong
10:15 – 11:00 uur          1e thema: De gemeentepolis stopt
11:00 – 11:15 uur           Pauze
11:15 – 12:00 uur          2e thema: Intergenerationele armoede
12:00 – 12:15 uur          Belangrijke mededelingen
12:15 – 12:30 uur          Afronding Stadsdialoog

Aanmelden

Aanmelden kan tot en met donderdag 18 november door hier te klikken.
Alle Zwolse inwoners, studenten maar ook professionals die geïnteresseerd zijn in deze thema’s zijn van harte welkom. Komt u als professional? Vraag dan ook eens een geïnteresseerde inwoner mee!

Coronamaatregelen

Tijdens de Stadsdialoog hanteren wij de geldende coronamaatregelen. Wij controleren uw coronatoegangsbewijs aan de deur. Dit mag zijn:

  • een vaccinatiebewijs;
  • een negatieve testuitslag;
  • een coronaherstelbewijs.

Zonder bewijs kunnen wij u helaas geen toegang geven. Bij aankomst verzoeken wij u om uw naam en telefoonnummer op te geven in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek.

Graag tot ziens op de Stadsdialoog!

Begin: 19 november 2021 10:00
Einde: 19 november 2021 12:30
Locatie SIO
Adres:

Thorbeckelaan 2, Zwolle, Netherlands

Kosten: Gratis